Här hittar ni våra senaste produktnyheter, events, mässor, företagsnyheter och mycket annat.

2023-05-11
SQ-R – beröringsfri flödesmätare för öppna system
SQ-R är en beröringsfri flödesmätare för flödesmätning i kommunala reningsverk, avloppsnät och industriavlopp.
2023-04-04
HaloSense
Sensorer för fritt klor och totalt klor mäter det fria kvarvarande kloret (OCl– och HOCl) och det totala…
2023-04-04
DioSense
Hur mäts klordioxid i vatten? Online, kontinuerliga klordioxidanalysatorer och kontroller utgör DioSense-serien, som använder de bästa och senaste…
2023-04-04
Autoflush
Pi’s Autoflush är ett automatiskt rengöringssystem som kan läggas till i smutsiga processer.
2023-04-04
ORPSense
ORPSense-sortimentet av ORP-mätare från Pi använder de allra senaste och bästa ORP-sensorerna som finns tillgängliga i världen idag…
2023-04-04
SoliSense
Oavsett nivå av suspenderade partiklar från 2 NTU hela vägen upp till >8% fasta partiklar, är SoliSense® lösningen.…
2023-04-04
ConductiSense
ConductiSense-serien av onlinekonduktivitetsmätare från Pi använder de allra senaste och bästa konduktivitetssensorerna som finns tillgängliga i världen idag…
2023-03-24
pHSense
pHSense-sortimentet av online-pH-mätare från Pi använder de allra senaste och bästa pH-sensorerna som finns tillgängliga i världen idag…
2022-04-04
S411 DIG IND – Konduktivitetssensor
Den induktiva konduktivitetssensorn S411 / IND / DIG mäter konduktivitet i vatten.
2022-04-04
S461 ST – Turbiditet- och Slamhaltssensor
S461ST-sensor används för dubbel optisk mätning av suspenderade ämnen i industri- och processvatten upp till 300 g/l.  Turbiditet:…