Paab IoT

Paab IoT är en del av Paabs system för trådlös signalöverföring och övervakning. Den är en kompakt 4G-mätstation för t.ex. mätning av nivå, tryck, flöde, temperatur, el-effekt, energi, ph/redox, konduktivitet, luftfuktighet och många andra parametrar. Paab IoT har inbyggd datalogger med LTE-M/NB-IoT(4G/5G)-kommunikation, mätvärden överförs automatiskt en mätserver för presentation.

+ Läs mer

Produkter

Paab IoT 4GL91-D

paab IoT 4GL91-D är en del av Paabs system för trådlös signalöverföring och övervakning och är en batterimatad 4G-logger.
  • CE

Paab IoT 4GL91-L

paab IoT 4GL91-L är en del av Paabs system för trådlös signalöverföring och övervakning och en 4G-logger med laddbartbatteri och externmatning.
  • CE