Vätskeanalys

Vårt produktprogram för vätskeanalys omfattar instrument för mätning av de vanligaste mätparametrar som t.ex. pH, syre, konduktivitet, klor turbiditet, slamhalt och ammonium och nitrat. Mätsystemen finns i utförande för anslutning av upp till 8 mätgivare och flera finns även i portabla utföranden. Provtagare, kylskåp och regnmätare ingår också i produktprogrammet.

+ Läs mer

Kategorier