Säkerhetstransmittrar

Mütecs transmittrar är utvecklade enligt SIL-2 (Safety Integrity Level), baserad på standarder från International Electrotechnical Commission (IEC 61508).
SIL-nivån indikerar den acceptabla felfrekvensen för en säkerhetsfunktion. Ju högre siffra, desto lägre risk.

Flera funktioner hos våra transmittrar minskar risken för fel avsevärt, till exempel:

  • Redundant struktur, till exempel med huvud- och slavprocessor
  • Hög dielektrisk styrka, rekommenderad användning av godkända och certifierade ATEX-komponenter i alla enheter
  • Extern självdiagnostik, till exempel för att identifiera kabelbrott och lösa anslutningar
  • Intern självdiagnostik, till exempel för minnesfel, avvikelser på analog utgång, överträdelse av mätområde

Detaljerna om SIL2-certifieringen finns att tillgå, vilket gör att våra kunder lättare kan inkludera transmittrarna i sin egen säkerhetsbedömning.

Transmittrarna är 100% kvalitetskontrollerad från fabrik.

+ Läs mer

Kategorier

Är du intresserad av att veta mer om Mütecs produkter och deras användningsområden?