Personuppgiftspolicy

När du delar med dig av namn- och kontaktuppgifter till oss kan informationen lagras. Vi kommer enbart att använda informationen för att erbjuda eller informera om våra produkter. Det kan exempelvis vara till att hantera aktuella ärenden, skicka information eller nyhetsbrev. Du kan avregistrera dig från eventuella utskick när du vill, antingen genom att klicka på avprenumerera-länken i de e-postmeddelanden du får eller genom att direkt kontakta oss på info@paab.com.

Namn- och e-postuppgifter lämnas aldrig ut till tredje part eller obehöriga. Dina uppgifter är skyddade och behandlas med största respekt för din personliga integritet, men du har alltid rätt att bli borttagen ur vårt register om så önskas.
Vi säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada.

Hantering av cookies

Vi använder oss av cookies på Paab.com. För mer information om hantering, vänligen besök vår sida om cookies.