Service & support hela vägen
Vägar – Tunnlar – Avlopp – Dränering

På dagens företag finns alltid högt ställda krav på lönsamhet från ägare och förväntningar från kunderna. Det är därför viktigt att den utrustning man förfogar över har en hög tillgänglighet och är anpassad till den produktion man för tillfället bedriver. Service och support är en viktig del i våra åtaganden vilket uppskattas hos våra kunder. Service av våra produkter och lösningar utför vi på plats eller i egen verkstad.

Paabs serviceavtal

Ett planerat stopp är alltid billigare än ett oplanerat. Våra serviceavtal är därför uppbyggda utifrån den utgångspunkten. För att minimera oplanerade stopp planerar vi in och genomför förebyggande underhåll av utrustningen, där frekvensen av dessa besök bestäms av hur hårt utrustningen körs. En viktig parameter för en anläggnings tillgänglighet är tillgången på reservdelar.

Till sist är det viktigt att man utvärderar vad man gjort och ser vad man kan göra bättre. Eftersom alla kunder är unika finns det möjlighet att skräddarsy serviceavtal så att det passar just er. Ett serviceavtal är en enkel och kostnadseffektiv lösning för dig som kund.

Produkter

Kontaktperson

Joakim Nordén
Försäljning Mellan
Filip Börjesson
Försäljning Öst
Lasse Gustafsson
Teknisk support, Service, Projekt
Marcus Herke
Försäljning Väst
Vakant
Försäljning Syd

Övriga tjänster