Nivåmätning

Nivåmätning innebär att man mäter nivå, avstånd eller volym på vätskor eller fasta material i bland annat silor, tankar eller cisterner. Nivån kan kontrolleras med nivåmätare för kontinuerlig nivåmätning eller med nivåvakter för on/off kontroll. Vi erbjuder ett komplett produktprogram av både vakter och givare för de flesta applikationer inom ett brett urval av industrier som VA och processindustri. Vårt sortiment av nivåmätare och nivåvakter för kontinuerlig nivåmätning klarar att mäta i de flesta media som bland annat dammiga, aggressiva och slitande miljöer, samt i miljöer där höga temperaturer förekommer. De flesta av våra nivåmätare är Ex-klassade och anpassade för att installeras i explosionsfarliga miljöer.

Trycknivåmätare med analog och digital kommunikation

Vi erbjuder ett av marknaden bredaste sortiment av trycknivågivare. Våra hydrostatiska nivågivare är lämpade för nivåmätning i de flesta vätskor och trögflytande media som bland annat vatten, avloppsvatten, slam, syra, olja, diesel, biodiesel och bensin.

+ Läs mer

Kategorier

Kontakta oss vid frågor kring våra produkter eller tjänster

Kontakta oss