Temperatur- och fuktgivare

+ Läs mer
Beskrivning
Beskrivning

PAAB THS 100 är en temperaturgivare för mätning av
temperatur och luftfuktighet inomhus. THS 100 kännetecknas
av hög mätnoggrannhet, kort reaktionstid, enkelt
montage och kräver minimalt underhåll.
Matning, 24 V. 2 x 4-20 mA, utsignal.

Produkter

PAAB THS 100 temperatur- och luftfuktighetsgivare

PAAB THS 100 är en temperaturgivare för mätning av temperatur och luftfuktighet inomhus.
  • Pumpstationer
  • Reningsverk
  • Varm och fuktig miljö