Ammonium(NH4+) och Nitrat(NO3-)

+ Läs mer

Produkter

S470 N - Sensor för Ammonium(NH4+) och Nitrat(NO3-)

S470 N är baserad på ett antal jonselektiva elektroder för att kontrollera ammonium- och nitratjoner.
  • Avloppsvatten
  • Dricksvatten
  • Livsmedelsindustri
  • CE