Konduktivitet

+ Läs mer

Produkter

ConductiSense

ConductiSense-serien av onlinekonduktivitetsmätare från Pi använder de allra senaste och bästa konduktivitetssensorerna som finns tillgängliga i världen idag för att mäta konduktiviteten online för alla vattenlösningar.
 • Avloppsvatten
 • Dricksvatten
 • Vatten
 • CE

S411 DIG IND - Konduktivitetssensor

Den induktiva konduktivitetssensorn S411 / IND / DIG mäter konduktivitet i vatten.
 • CE

S411 DIG/N - Digital konduktivitetscell

S411 DIG/N används för mätning av ledningsförmåga i rent vatten och processvatten.
 • Avloppsvatten
 • Dricksvatten
 • Vätskor
 • Vatten
 • CE

S411/IND/HT - Induktiva konduktivitetsceller. Hög temperatur

S411/IND-serien av elektrodfria konduktivitetsceller har utvecklats för att producera en sensor till lågt pris utan att påverka kvalitén.
 • Hög temperatur
 • Livsmedelsindustri
 • CE

S411DIG - Digital konduktivitetscell

S411 DIG/N används för mätning av ledningsförmåga i rent vatten och processvatten.
 • CE

S411 - Konduktivitetsceller

Vi erbjuder ett brett spektra av konduktiva mätceller både för vattenbehandling till industriella applikationer.
 • Dricksvatten
 • Livsmedelsindustri
 • CE

S411/IND - Induktiva konduktivitetsceller

S411/IND-serien av elektrodfria konduktivitetsceller har utvecklats för att producera en sensor till lågt pris utan att påverka kvalitén.
 • Aggressivt/frätande
 • Avloppsvatten
 • CE