Paab SMS

Paab SMS gör det möjligt att på avstånd styra dina elektriska apparater över GSM-nätet med hjälp av en mobiltelefon eller en fast telefon. Exempel på användningsområde är nivålarm och även aktivera en pump över GSM-nätet med hjälp av telefonen.

+ Läs mer

Produkter

paabSMS

Fjärrstyrt GSM-relä via telefon med 2 in- och 2 utgångar
  • CE