Flödesmätning i slutna system

Vårt program av flödesmätare i slutna system omfattar både beröringsfri mätteknik och in-line flödesmätare och flödesvakter. Med våra beröringsfria flödesmätare får man en snabb och enkel flödesmätning i vätskor, utan ingrepp i befintligt rörsystem. Sensorn monteras enkelt på utsidan av röret med en klämfästesanordning. Instrumenten finns i både stationära och portabla utföranden. Våra elektromagnetiska flödesmätare för in-line montage finns i flera olika storlekar och utförande. Batterimatade, dricksvattengodkända och insticksmodeller ingår även i det breda programmet.

+ Läs mer

Produkter

DFM 6.1 - Doppler flödesmätare för förorenade vätskor

DFM 6.1 mäter flödet beröringsfritt från utsidan av de flesta rörmaterial. Tekniken medför enkel installation och idrifttagning utan ingrepp i rörledningen.
 • Avloppsvatten
 • Vätskor
 • Vatten
 • 3x
 • CE

TTFM 6.1 - Löptids flödesmätare för rena vätskor

TTFM 6.1 mäter flödet beröringsfritt från utsidan av de flesta rörmaterial.
 • Vätskor
 • Vatten
 • 3x
 • CE

PDFM 6.1 - Portabel Doppler flödesmätare - beröringsfri flödesmätning vätskor

PDFM 6.1 är vår portabla Doppler flödesmätare med inbyggd datalogger.
 • Avloppsvatten
 • Pumpstationer
 • Reningsverk
 • Vätskor
 • Vatten
 • CE

PTFM 6.1 - Portabel löptids flödesmätare - beröringsfri flödesmätning vätskor

PTFM 6.1 är vår portabla löptidsmätare med inbyggd datalogger.
 • CE

DFS 5.1 - Doppler flödesvakt - beröringsfri flödesmätning vätskor

DFS 5.1 mäter flödeshastigheten beröringsfritt från utsidan av de flesta rörmaterial.
 • Vätskor
 • Vatten
 • CE

MUT7000 – batteridriven elektromagnetisk flödesmätare med Bluetooth

MUT7000 är en batteridriven och 12V matad elektromagnetisk flödesmätare för användning vid distribution, läcksökning, debitering av dricksvatten (MID-001, OIML R49), bevattning och många andra applikationer.
 • Vatten
 • CE

MUT2300/MC406 – batteridriven elektromagnetisk flödesmätare

MUT2300/MC406 är en batteridriven elektromagnetisk flödesmätare för användning vid distribution, läcksökning, debitering av dricksvatten (MI-001, OIML R49), bevattning och många andra applikationer.
 • CE

MC608 Elektromagnetisk flödesmätare - Signalomvandlare

Signalomvandlare
 • Avloppsvatten
 • Dricksvatten
 • Pumpstationer
 • Reningsverk
 • Vatten
 • CE

MC406 Elektromagnetisk flödesmätare - Signalomvandlare

MC406 är den nya, tekniskt avancerade, batteridrivna signalomvandlaren. I kombination med mätrör MUT2300 kan MC406 mäta flödeshastigheter från 0,015 m/s(MID-OIML R49 certifierad):
 • Vatten
 • CE

Mätrör MUT2400EL

Mätrör CH2400 passar tillsammans med signalomvandlare MC608 A/P.
 • Livsmedelsindustri
 • Vatten
 • 3x
 • CE

Mätrör MUT1000

Mätrör MUT1000 passar tillsammans med signalomvandlare MC608 och MC406.
 • Avloppsvatten
 • Reningsverk
 • Vatten
 • CE

Mätrör MUT2300

Mätrör MUT2300 passar tillsammans med signalomvandlare MC608 och MC406.
 • Aggressivt/frätande
 • Avloppsvatten
 • Vätskor
 • Vatten
 • 3x
 • CE
 • IECEx

Mätrör MUT2200EL

Mätrör MUT2200EL passar tillsammans med signalomvandlare MC608 och MC406.  
 • Avloppsvatten
 • Vätskor
 • Vatten
 • 3x
 • CE
 • IECEx

Elektromagnetisk insticksflödesmätare MUT1222

Elektromagnetisk insticksflödesmätare MUT1222 passar tillsammans med signalomvandlare MC608 och MC406.
 • Vatten
 • CE

Kontakta oss vid frågor kring våra produkter eller tjänster

Kontakta oss