Tryckgivare & trycktransmittrar med analog kommunikation

För mätning av vacuum, övertryck och absoluttryck. Baserade på olika sensorteknologier, kombinerat med material i hus av rostfritt/syrafast stål och olika plastmaterial, passar våra trycktransmittrar nästan alla gaser och vätskor. Våra trycktransmittrar kan anpassas till de flesta applikationer tack vare utbudet av olika elektriska och mekaniska anslutningar. DNV och GL-godkända trycktransmittar för marin och offshore ingår även i vårt kompletta produktprogram. Mätområden 0…100 mbar upp till 0…6000 bar

+ Läs mer

Produkter

XMP i - med syrafast sensor

0-400 mbar till 0-600 bar
 • Gas
 • Hög temperatur
 • Vätskor
 • 3x
 • A3
 • CE
 • EHEDG Certified
 • Hart
 • SIL

XMP ci - med keramisk sensor

0-60 mbar till 0-20 bar
 • Aggressivt/frätande
 • Gas
 • Vätskor
 • 3x
 • CE
 • Hart

DMP 343 - för låga mätområden

0-10 mbar till 0-1000 mbar
 • Gas
 • Vätskor
 • 3x
 • cULus
 • IECEx
 • IEX
 • SIL

DMP 331 - med syrafast sensor

0-100 mbar till 0-60 bar
 • Gas
 • Vätskor
 • Vatten
 • 3x
 • CE
 • cULus
 • IECEx
 • IEX
 • SIL

DMP 333 - med syrafast membran

0-60 bar till 0-600 bar
 • Vätskor
 • 3x
 • CE
 • cULus
 • IECEx
 • IEX
 • SIL

DMP 334 - med svetsad syrafast sensor

0-600 till 0-2200 bar
 • Vätskor
 • 3x
 • CE
 • IECEx
 • IEX

DMP 335 - med svetsad syrafast sensor

0-6 till 0-600 bar
 • Gas
 • Vätskor
 • Vatten
 • 3x
 • CE
 • cULus
 • IECEx
 • IEX

DMP 304 - för extremt höga tryck

0-2000 till 0-6000 bar
 • Vätskor
 • Vatten
 • 3x
 • CE

DMK 331 - med keramisk sensor

0-400 mbar till 0-600 bar
 • Vätskor
 • Vatten
 • 3x
 • CCS
 • cULus
 • IECEx
 • IEX
 • SIL

DMK 351 - med keramisk sensor

0-40 mbar till 0-20 bar
 • Gas
 • Vätskor
 • Vatten
 • 3x
 • CE
 • cULus

DMK 457 - med keramisk sensor

0-400 mbar till 0-600 bar
 • Vätskor
 • Vatten
 • 3x
 • ABS
 • Bureau veritas
 • CCS
 • CE
 • DNV-GL
 • IECEx
 • IEX
 • LR

DMP 457 - med syrafast sensor

0-100 mbar till 0-600 bar
 • Vätskor
 • Vatten
 • 3x
 • ABS
 • Bureau veritas
 • CCS
 • CE
 • DNV-GL
 • IECEx
 • IEX
 • LR

DMK 456 - med keramisk sensor

0-40 mbar till 0-20 bar
 • Vätskor
 • Vatten
 • 3x
 • ABS
 • Bureau veritas
 • CCS
 • CE
 • DNV-GL
 • LR

DMK 458 - med keramisk sensor

0-40 mbar till 0-20 bar
 • Vätskor
 • Vatten
 • 3x
 • ABS
 • Bureau veritas
 • CCS
 • CE
 • DNV-GL
 • LR

DMP 321 - med syrafast sensor

0-100 mbar till 0-600 bar
 • Gas
 • Vätskor
 • Vatten
 • 3x
 • CE
 • cULus
 • IECEx
 • IEX

DMP 320 - med syrafast sensor

0-100 mbar till 0-600 bar
 • Gas
 • Vätskor
 • Vatten
 • CE

DMP 339 - med syrafast sensor

0-60 bar till 0-600 bar
 • Vätskor
 • Vatten
 • 3x
 • CE
 • cULus
 • IECEx
 • IEX

DMK 387 - med keramisk sensor

0-100 mbar till 0-60 bar
 • Aggressivt/frätande
 • Vatten
 • 3x
 • CE

DMP 331i & DMP 333i - med syrafast sensor

0-400 mbar till 0-600 bar
 • 3x
 • CE
 • IECEx
 • IEX

x|act i - med syrafast sensor

0-400 mbar till 0-40 bar
 • Viskösa Och Kletiga medier
 • 3x
 • A3
 • CE
 • EHEDG Certified
 • HART foundation
 • SIL

x|act ci - med keramisk sensor

0-60 mbar till 0-20 bar
 • Viskösa Och Kletiga medier
 • 3x
 • CE
 • HART foundation

DMP 331P - med syrafast sensor

0-100 mbar till 0-40 bar
 • Vatten
 • Viskösa Och Kletiga medier
 • 3x
 • A3
 • CE
 • cULus
 • EHEDG Certified
 • IECEx
 • IEX
 • SIL

DMK 331P - med syrafast sensor

0-60 mbar till 0-400 bar
 • Vätskor
 • Viskösa Och Kletiga medier
 • 3x
 • cULus
 • IECEx
 • IEX
 • SIL

DMK 351P - med keramisk sensor

0-40 mbar till 0-20 bar
 • Havsvatten
 • Slam
 • Vätskor
 • Viskösa Och Kletiga medier
 • 3x
 • CE
 • cULus

DMP 336 - med syrafast sensor

0…16bar till 0….1000 bar
 • 3x
 • CE
 • cULus
 • IECEx
 • IEX

DMP 331 Pi - med syrafast sensor

0…400 mbar till 0…40 bar
 • Bränslen & Oljor
 • Vatten
 • Viskösa Och Kletiga medier
 • 3x
 • A3
 • CE
 • EHEDG Certified
 • IECEx
 • IEX

DMP 339P - med keramisk sensor

0…25 bar till 0…600 bar
 • Färger och lack
 • Viskösa Och Kletiga medier
 • CE

17.600 G - med syrafast sensor

0…6 bar till 0…600 bar
 • Bränslen & Oljor
 • Syre
 • CE
 • cULus

17.609 G - med syrafast sensor

0…6 bar till 0…60 bar / -1…6 bar till -1…60 bar
 • Bränslen & Oljor
 • Gas
 • CE
 • cULus

17.620 G - med syrafast sensor

0…16 bar till 0…1000 bar
 • Bränslen & Oljor
 • Gas
 • CE

18.600 G - med silikon sensor

0…100 mbar  till 0…6 bar
 • CE
 • cULus

18.601 G - med syrafast sensor

0…100 mbar till 0…6 bar
 • Bränslen & Oljor
 • Gas
 • CE
 • cULus

18.605 G - med syrafast sensor

0…1 mH2O till 0…10 mH2O
 • Bränslen & Oljor
 • Gas
 • CE

26.600 G - med keramisk sensor

0…1 bar till 0…400 bar
 • Bränslen & Oljor
 • Gas
 • CE
 • cULus

30.600 G - med keramisk sensor

0…1,6 bar till 0…250 bar
 • Bränslen & Oljor
 • Gas
 • CE
 • cULus