Policies

Här hittar ni en lista över alla policyer som styr PAABs verksamhet och rutiner. Dessa policyer har utvecklats för att säkerställa att vi verkar på ett etiskt och lagligt sätt, samtidigt som vi tillhandahåller en säker och positiv arbetsmiljö för våra medarbetare.

Om du har några frågor eller funderingar om våra policys, tveka inte att kontakta oss för förtydligande. Vi är engagerade i att upprätthålla en öppen och transparent arbetsmiljö, och vi värdesätter din input och feedback.

 

Miljöpolicy

Jämställdhetspolicy

Arbetsmiljöpolicy

Uppförandekod

Code of conduct for suppliers (English)

Nyheter