Rapport från Underhållsmässan 2024

Hur är läget på Underhållsmässan?
Det är bara bra här, positiv stämning och bra med besökare!

Berätta om era senaste produktnyheter!
Våra senaste tillskott är säkerhetstransmittrar från Mütec, en nygammal produkt är SQ-R flödesmätare och denna vecka lanserades PDFM 6.1 från Pulsar. Just från Pulsar har vi nu tillgång till hela sortimentet inom nivåmätning av olika typer. Det är ett bra komplement till våra produkter som är extra roligt att visa upp!

Hur har responsen från besökarna varit?
Väldigt positiv! Här på mässan är det flera olika typer av industrier som ställer ut, men vi är en av få inom vår nisch som är här, så det är roligt att vi blir uppmärksammade. Det har varit en stor geografisk spridning på besökarna, både från norr och söder samt våra grannländer. Det öppnar upp för nya möjligheter och samarbeten.

Någon extra rolig händelse från montern? 
I onsdags hade vi en representant från Mütec och deras sensorprogram här i vår monter, kul med närvaro från en leverantör!

Tack för att du delade med dig av din upplevelse, Filip!

Säkerhetstransmittrar HVT 400-DX

SIL2-transmitter för spänningsövervakning upp till 1500 volt. Vanligtvis används spänningsgivaren i applikationer där säkerhetsåtgärder måste brytas säkert vid en viss spänningströskel. Detta kan vara t.ex. kontrollera tillgången till en test- och demonstrationsmiljö för bilar med höga drivlinespänningar.

SQ-R – beröringsfri flödesmätare för öppna system

SQ-R är en beröringsfri flödesmätare för flödesmätning i kommunala reningsverk, avloppsnät och industriavlopp. Sensorerna i SQ-R-serien mäter kontinuerligt vatten- och avloppsflödet genom kanaler, halvfyllda rör och kanaler i avloppsnät, vattenreningsverk och industrianläggningar. Vattennivån och flödeshastigheten detekteras med beröringsfria radarsensorer kapslade i ett enda vattentätt hus(IP68). I kombination med en beprövad hydraulisk flödesmodell beräknar SQ-R flödet i realtid.

Kontaktperson

Filip Börjesson
Försäljning Öst
Mikael Karlsson
VD, Försäljning Norr/Export
Joakim Nordén
Försäljning Mellan
Marcus Herke
Försäljning Väst
Vakant
Försäljning Syd