Silosäkerhet

Silosäkerhet – har ni en säker silo?

Silosäkerhet är oerhört viktigt då konsekvenserna vid siloskador kan bli katastrofala. Vid mottagning av pneumatiskt transporterat material finns en stor risk för övertryck, vilket är orsaken till skadorna. Övertrycken uppstår när volymen luft som kommer in i silon överstiger volymen luft som strömmar ut från silon. Orsaken till övertryck beror på en eller flera faktorer som:

  • Fel på trycksensorn
  • Fel på filtreringssystemet
  • Fel på nivåmätningsutrustningen
  • Okontrollerat utsläpp från bulkbilen
  • Igensatt filter orsakat av överfyllning
  • Otillräckligt underhåll av säkerhetsutrustningen
  • Felaktiga eller skadade inloppsventiler

Ladda ner broschyr om funktionstest av säkerhetssystemet

 

PRV and panel för silosäkerhet

Det bästa systemet för silosäkerhet har blivit ännu bättre

Vid mottagning av pneumatiskt transporterat material är silosäkerhet oerhört viktig. PAAB erbjuder ett komplett system för att säkra leveransen av material till din silo. Hycontrols nya SHIELD Lite Silo Protection System (SilosSäkerhetsSystem) är det mest avancerade SSS för silosäkerhet på marknaden och är resultatet av årtionden av utveckling och erfarenhet. SHIELD Lite är en kompakt, allt-i-ett-design, som kan eftermonteras på nästan alla silor. Det banbrytande Ground Level Test-systemet säkerställer att leverans inte kan ske innan all säkerhetsutrustning på silon testats och fungerar korrekt.

Illustration för silosäkerhet med texten varning silo under tryck vid fyllning

Håll koll på trycket i silon

En vanlig missuppfattning är att den största risken för skador på silor kommer från överfyllning och att material på silotak skulle kunna ha orsakats av att för mycket pulver lastats in i silon. I själva verket beror siloskador på övertryck. Det är alltså trycket som orsakar att silofilter blåser av toppen på silon och inte överfyllning. Skadorna som kan orsakas av övertryck i en silo är mer problematiska än överfyllning. För att förstå silosäkerhet måste man först förstå vad det är som skapar övertrycket – att övertryck uppstår när en produkt pneumatiskt överförs från tillexempel en bulkbil.

Silofilter

Guider till silosäkerhet

Silosäkerhet handlar om att förebygga och förhindra risker för siloexplosioner och implodering. Konsekvenserna vid en explosion kan vara förödande och skadliga både för oss människor och miljön. I den här artikeln går vi igenom vad orsaken till siloexplosioner kan vara . Du kan också läsa om silosäkerhetssystemet med banbrytande teknik som är det bästa på marknaden.

Silosäkerhet vid pneumatiska transporter

 

Med rätt kunskap, säkerhetssystem och tydligare riktlinjer kan farliga situationer undvikas och säkerheten förbättras markant. Här kan du läsa om de vanligaste riskerna inom hantering av fasta material i silor och vilka lösningar vi erbjuder för att förbättra säkerheten för din verksamhet.

Vanligaste riskerna och våra lösningar

Förbättra din silosäkerhet idag. Kontakta oss för skräddarsydda lösningar och expertrådgivning.

Kontakta oss

Relaterade artiklar kring silosäkerhet

Kontaktperson

Joakim Nordén
Försäljning Mellan
Filip Börjesson
Försäljning Öst
Marcus Herke
Försäljning Väst
Vakant
Försäljning Syd
Mikael Karlsson
VD, Försäljning Norr/Export