Silosäkerhet till Swerock
Swerock satsar på säkra cementleveranser

Swerock är en av Sveriges största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen där Swerocks betongfabriker finns på 43 platser runt om i Sverige.

PAAB har sedan 35 år tillbaka ett mycket bra samarbete med Swerock Region Mellansverige. Under årens lopp har PAAB bl.a. levererat ett flertal nivåmätare, nivåvakter och temperaturmätsystem för roterande betongblandare.

Inom betongindustrin har många problem med övertryck i silon vid leverans av cement, pneumatiskt transporterat från bulkbilar. Det medför bl.a. dyrbart underhåll, dyrbara saneringar samt en riskfylld och livsfarlig arbetsmiljö.

Under 2019 anordnade PAAB tillsammans med Hycontrol ett silosäkerhetsseminarium i Uppsala där bl.a. Swerock deltog. På seminariet informerades och utbildades deltagarna om säkerhetsriskerna vid leverans av pulvermaterial från bulkbilar.

Övertrycken uppstår när volymen luft som kommer in i silon överstiger volymen luft som strömmar ut från silon. Orsaken till övertryck beror på en eller flera faktorer som t.ex. fel på trycksensorn, igensatt filter, blockerad övertrycksventil, okontrollerat utsläpp från bulkbilen m.m.

Vid mottagning av pneumatiskt transporterat material är silosäkerhet oerhört viktig. PAAB erbjuder ett komplett system för att säkra leveransen av material till din silo. Hycontrols nya SHIELD Lite Silo Protection System (SilosSäkerhetsSystem) är det mest avancerade systemet för silosäkerhet på marknaden och är resultatet av årtionden av utveckling och erfarenhet.

SHIELD Lite är en kompakt, allt-i-ett-design, som kan eftermonteras på nästan alla silor. Det banbrytande Ground Level Test-systemet säkerställer att leverans inte kan ske innan all säkerhetsutrustning på silon testats och fungerar korrekt.

Swerock valde att 2019 installera ett Shield Lite system för utvärdering på en fabrik.
Efter ett års utvärdering valde Swerock att gå vidare med inköp av 10 system varefter ytterligare 10 system beställdes 2021. Totalt har Swerock nu 21 system installlerade på olika fabriker i Mellansverige.

Silosäkerhetssystemen har löst problemen som varit relaterade till pneumatisk fyllning av silor. En stor bonus är att sanering av silotoppar inte längre behövs samt att överblåsning av material och kostnader för biltvättar försvunnit. Anläggningsägaren Swerock får total kontroll på sina silor och har sett till att de har en säker arbetsplats för både egen personal och chaufförer av bulkbilar.

Reflektioner från Swerocks personal

  • Det är alltid en uppstartsfas när silosäkerhetssystemet installeras, personal och chaufförer måste vänja sig med hur systemet fungerar.
  • Det är viktigt att tryckluften är ren och torr.

Pneumatisk leverans av pulver till silor sker hundratals gånger varje dag inom många branscher. Överallt där pneumatisk leverans sker finns en risk för övertryck.
Kontakta oss för mer information eller om ni önskar utbildning inom silosäkerhet.

Förbättra din silosäkerhet idag. Kontakta oss för skräddarsydda lösningar och expertrådgivning.

Kontakta oss

Relaterade artiklar kring silosäkerhet

Kontaktperson

Mikael Karlsson
VD, Försäljning Norr/Export
Joakim Nordén
Försäljning Mellan
Filip Börjesson
Försäljning Öst
Marcus Herke
Försäljning Väst
Vakant
Försäljning Syd