Öka silosäkerheten vid pneumatiska transporter

Så ökar du silosäkerheten vid mottagning av pneumatiskt transporterat material

Silosäkerhet handlar om att förebygga och förhindra risker för siloexplosioner och implodering. Konsekvenserna vid en explosion kan vara förödande och skadliga både för oss människor och miljön. I den här artikeln går vi igenom vad orsaken till siloexplosioner kan vara och hur du kan öka silosäkerheten. Du kan också läsa om silosäkerhetssystemet med banbrytande teknik som är det bästa på marknaden för att minska risken för skador och maximera silosäkerheten.

Kontakta oss för konsultation kring er silosäkerhet

Säkerhet vid pneumatiska transporter till silos

Varje dag hanteras flera ton bulkmaterial vid pneumatiska transporter. Det handlar ofta om mineraler, pulver och kemikalier som ska fyllas i silos. Vid dessa transporter används trycksatt luft för att flytta materialet till silon. Om luftflödet inte kontrolleras eller om luften inte ventileras ordentligt, kan det uppstå farliga övertryck som kan leda till explosioner. Många tror att den största risken för siloskador kommer från överfyllning, men det är faktiskt trycket som är den stora boven. Därför är det viktigt att implementera silosäkerhet för att minimera riskerna för övertryck och explosioner. Genom att vidta åtgärder kan du minska risken för allvarliga skador på både människor och miljön.

Vill du se fler filmer om silosäkerhet så kan du göra det här!

Varför uppstår siloskador?

En orsak till att siloskador sker, som exempelvis explosioner, är att trycket blir för högt inuti silon. Det händer när mängden luft som kommer in, är större än den som kan ta sig ut. Det leder till övertryck, som i sin tur kan orsaka stora explosioner.

Vanliga orsaker till övertryck:

 • Fel på trycksensorn
 • Fel på filtreringssystemet
 • Fel på nivåmätningsutrustningen
 • Okontrollerat utsläpp från bulkbilen
 • Igensatt filter orsakat av överfyllning
 • Otillräckligt underhåll av säkerhetsutrustningen

Så ökar du silosäkerheten och minskar risken för siloskador

Genom att vidta några enkla åtgärder kan du göra silon säkrare och minska risken för olyckor. Här är några tips för att förebygga siloskador:

 • Håll koll på silon regelbundet för att upptäcka eventuella problem i tid.
 • Underhåll silofilter regelbundet. Igensatta filter innebär att tryckluft inte tar sig ut ur silon vilket är en stor risk för skador på silon
 • Material på silotoppen indikerar att överblåsning sker vid fyllning. Regelbunden service och ett silosäkerhetssystem med funktionstest(GLT) löser problemet.
 • Kontrollera inloppsventil, säkerhetsventil, trycksensorerna och högnivålarmen innan varje påfyllning för att säkerställa att de fungerar som de ska.

För att minimera riskerna för en siloexplosion är det viktigt med säkerhetsutrustning som funktionstestats på silon före varje fyllning. PAAB erbjuder de säkraste systemen och lösningarna på marknaden för att hantera sådana situationer.

Hycontrol Silo Protection Systems       Hycontrol Silo Protection Solutions

Tänk också på att utbilda din personal om vilka risker det finns med siloexplosioner, hur säkerhetsutrustningen fungerar och hur man ska agera om en explosion inträffar.

Varningstecken på övertryck

Även om man är utrustad med de säkraste systemen kan också vara bra att vara uppmärksam på varningstecken för övertryck. De vanligaste tecknen på siloövertryck är spår av pulver på och runt övertrycksventilen. Sådan pulverutblåsning är ett varningstecken för fel i silosystemet och kräver omedelbar utredning. Ventilerat pulver är farligt om det lämnas eftersom det kommer att stelna och blockera övertrycksventilen helt och hållet.

System för silosäkerhet

Vi erbjuder ett komplett system för att säkra din leverans av materia till silon. Med Hycontrols silosäkerhetssystem (SPS) SHIELD Lite Silo Protection System och dess banbrytande Ground Level Test-system, garanterar vi att leverans inte kan ske innan all säkerhetsutrustning på silon testats och fungerar. Systemet är utformat med kontroll-, test- och säkerhetsfunktioner för att förhindra både övertryck och igensättning av filter under fyllning. Om säkerhetsventilen eller tryckmätaren löser ut under fyllning, stängs påfyllnadsventilen omedelbart. Om högnivåvakten löser ut larmar systemet med ljud och ljus och påfyllnadsventilen stängs efter 30 sekunder. SHIELD Lite är det mest komplexa säkerhetssystemet på marknaden och har en kompakt, allt-i-ett-design, som kan eftermonteras på nästan alla silor.

Systemet består av:

 • Säkerhetsventil (PRV)
 • Tryckvakt
 • Högnivålarm
 • Silofilter (option)
 • Påfyllnadsventil
 • Manöverpanel med marknivåtest (GLT)
 • Nivåmätning (option)

Ladda ner broschyren

Så fungerar Ground Level Test (GLT)

 1. Vrid nyckeln på sidan av manöverpanelen.
 2. Säkerhetsventilens funktion testas genom att en pneumatisk cylinder lyfter det fjäderbelastade ventillocket. En induktiv givare kontrollerar funktionen.
 3. Tryckvakten testas med en pneumatisk tryckstöt. Samtidigt blåses tryckvaktens membran rent från ev. beläggning.
 4. Den vibrerande nivåvakten testas genom en unik inbyggd funktion som dämpar vibrationerna och testar den brytande funktionen.
 5. Systemet ger en signal till silofiltersystemet att blåsa/skaka filtret.
 6. Systemet ger en signal till silofiltersystemet att påbörja rengöring av filtret.

Efter tömning vrids nyckeln igen och påfyllnadsventilen stänger. Ventilen stänger annars automatiskt efter 90 minuter. Leveransen är nu klar.

Våra erfarna tekniker har djup kunskap och lång erfarenhet inom silosäkerhet och vårt system. Tveka inte att kontakta någon av våra specialiserade tekniker om du behöver hjälp med silosäkerhet, installation och underhåll av våra silosäkerhetssystem.

Förbättra din silosäkerhet idag. Kontakta oss för skräddarsydda lösningar och expertrådgivning.

Kontakta oss

Relaterade artiklar kring silosäkerhet

Kontaktperson

Mikael Karlsson
VD, Försäljning Norr/Export
Joakim Nordén
Försäljning Mellan
Marcus Herke
Försäljning Väst
Filip Börjesson
Försäljning Öst
Vakant
Försäljning Syd