Saint Gobain installerar 10 silosäkerhetssystem

Ytterliggare nio system

Saint Gobain Scanspac har insett säkerhetsproblemet vid leveranser till sina silor, och under våren 2019 beslöt de sig att testa PAABs silosäkerhetssystem SHEILD LITE. Testet föll väl ut och nyligen installerade och idriftsatte PAAB nyligen ytterligare nio silosäkerhetssystem vi fabriken i Glanshammar.

Denna pneumatiska transport använder tryckluft för att transportera produkten till silon, vilket skapar en extremt allvarlig övertrycksrisk om luftflödet inte kontrolleras eller om luften inte ventileras effektivt genom ett filter. De flesta silor är inte tryckkärl, och det krävs endast en liten ökning av det inre trycket (så lite som 1 psi) för att antingen spränga silon eller blåsa filterenheten från taket.

Övervaka trycket

Ett silosäkerhetssystems grundläggande funktion är att övervaka trycket vid fyllning och vidta åtgärder för att skydda silon om något går snett.

Sheild Lite är det mest avancerade silosäkerhetssystemet på marknaden. Systemet är kompakt, enkelt att installera och kan funktionstesta alla ingående komponenter i systemet från marknivån.

Nivåmätning från PAAB

Saint Gobain Scanspac i Glanshammar använder sedan tidigare PAABs TDR linradar, RD 80 GHz radar och vibrerande nivåvakter för att kontrollera nivån i pulversilor.

Kontaktperson

Filip Börjesson
Försäljning Öst
Joakim Nordén
Försäljning Mellan
Mikael Karlsson
VD, Försäljning Norr/Export
Marcus Herke
Försäljning Väst
Vakant
Försäljning Syd