I det här avsnittet hittar du ett urval av kundreferenser där du kan läsa om olika mät-, styr- och reglerlösningar vi utfört inom olika branscher under de senaste åren. Om du är en PAAB-kund och vill vara med bland våra referenser, hör av dig!

Saint Gobain installerar 10 silosäkerhetssystem
Strömstad väljer PAAB till bräddflödesmätning
Bräddning Bräddningar av avlopp blir vanligare med dagens ökande regnoväder. Vid åsknedslag och oväder som orsakar strömbortfall så…
Skumdetektering i rötgaskammare
Skumdetektering i rötgaskammare Reningsverket i Kolbäck, i Hallstahammars kommun, genererar årligen 1500 ton rötat slam. Rötgasen som genereras…
Film. Flödesmätning i delvis fyllt rör från minireningsverk – Sotenäs kommun, Västvatten
Se filmen som tydligt visar funktion av flödesmätning med AVFM 6.1 i delvis fyllda rör och kanaler. Hur…
Alla referenser
Flödesmätning av inläckage i bergstunnlar
Alla referenser
Skumdetektering Kiviks Musteri
Reningverket vid Kiviks Musteri AB har installerat en skumdetekteringsutrustning – från PAAB. Behovet av att använda skumdämpningsmedel har…