Flödes- och Nivåmätning i Tyresta Nationalpark

Tyresta Nationalpark utanför Stockholm

Under 2020 fick vi en spännande förfrågan från Tyresta Nationalpark där de ville mäta nivå i och flöde från deras dammar.
Förutsättningarna var att det skulle vara batteridrivet och att det skulle kunna läsas av på fjärr.

Vi levererade en nyckelfärdig lösning med produkter och installation i slutet av 2020 som nu fungerat i lite drygt 1 år.
Kunden är nöjd och har bättre kontroll på variationen i dammarna genom loggning av mätvärden var 6:e timma.

Flödesmätare
AVFM 6.1 och paabGSM monterad i solcellslåda med batteri. Här mäts flödet ur den nedre dammen.
Dränkbar Nivågivare
Här sitter en Dränkbar Nivågivare och mäter nivån vid den övre dammen. Även den är kopplad till en paabGSM och sitter i en solcellslåda med batteri.
Pegel
Pegel monterad intill Nivåmätaren.
VH-givare
I kanalen som leder vattnet ur den nedre dammen sitter en givare som mäter hastighet och nivå, AVFM 6.1 räknar sedan ut flödet. Tekniken kräver en lägsta nivå på 25mm, därför har vi monterat en rostfri dämmplåt.
Fjärravläsning
Bilden visar en graf över flödesmätningen, detta möjliggörs med hjälp av paabGSM

Produkter

Kontaktperson

Filip Börjesson
Försäljning Öst
Mikael Karlsson
VD, Försäljning Norr/Export
Leif Djärv
Försäljning Väst
(Sjukskriven tillsvidare, kontakta Marcus Herke för Försäljning Väst)
Joakim Nordén
Försäljning Mellan