Optimera flödesmätningen med rätt teknik

Guide för rätt flödesmätning i vätskor, gas och fast material

Vad är flödesmätning och hur fungerar det? I den här guiden lär du dig mer om olika typer av flödesmätare och hur du väljer rätt mätare för dina behov. 

Kontakta oss för konsultation!

Vad är flödesmätning?

Flödesmätning är den teknik som används för att kunna mäta flöde i olika typer av media, som vätska, gas eller fast material. Vanliga applikationsområden för flödesmätning är bland annat VA-verk, industriavlopp, ledningsnät, olika industriprocesser och infrastrukturprojekt. Vid flödesmätning i vätskor kan mätningen utföras i slutna trycksatta system som fyllda rör, eller i öppna system som kanaler, rännor, halvfulla rör och mätöverfall där mediet inte är inneslutet. I fast material och gas mäts flödet i slutna system.

Så mäter du flöde på korrekt och tillförlitligt sätt

När du mäter ett flöde vill du kunna säkerställa att mätningen blir så korrekt som möjligt, att resultatet blir tillförlitligt. Nedan listas några faktorer som kan hjälpa till att ge ett mer precist mätresultat.

  • Välj rätt produkt för applikationen du ska mäta i.
  • Installera och placera flödesmätaren på korrekt sätt och på rätt ställe.
  • Kalibrera och rengör din flödesmätare.

Välj rätt flödesmätare

Flödesmätning är en viktig teknik för att kunna hålla koll på flöden i olika processer. Vid flödesmätning finns flera typer av mättekniker att använda sig av och valet av produkt är viktigt för att få rätt mätning av det media du ska mäta i. Vilken process som ska övervakas och vilken noggrannhet som krävs vid flödesmätningen är också avgörande faktorer vid val av mätteknik och instrument.

Varje flödesmätare har olika egenskaper och är lämpade för olika applikationer. Valet av flödesmätare bör baseras på mediets egenskaper som till exempel densitet, temperatur, viskositet och tryck för att uppnå största möjliga noggrannhet.

Olika typer av flödesmätare

Att välja rätt flödesmätare är inte alltid så enkelt då det finns en mängd olika sorter att väja på. I vårt produktsortiment för flödesmätning hittar du stationära, portabla, batterimatade, certifierade, insticksmodeller, in-line och beröringsfria flödesmätare.

Flödesmätare för vätskor i öppna och slutna system

Vårt produktprogram innehåller flödesmätare för slutna system och för öppna system som omfattar beröringsfri mätteknik, in-line flödesmätare och flödesvakter. För slutna system är de beröringsfria flödesmätarna perfekta. De ger en snabb och enkel flödesmätning i vätskor och slurry där inga ingrepp i befintligt rörsystem behöver göras. För slutna system finns även våra elektromagnetiska flödesmätare för in-line montage i flera olika storlekar och utförande, där ingår även batterimatade och insticksmodeller.

För flödesmätning i öppna system kan vi erbjuda Area/Hastighetsmätare för halvfyllda och fyllda rör, beröringsfria flödesmätare med radarteknik och flödesmätare för mätrännor och mätöverfall.

Massflödesmätare för fast material

Ska du mäta fast material (från några få kg/h till flera t/h) i metallrör, rekommenderar vi någon av våra massflödesmätare för fast material. De är lämpliga för on-line mätning på pulver, damm, pellets och granulater från 1 nm upp till 2 cm i pneumatiska eller frifallande system. Massflödesmätarna finns i flera olika utföranden med olika teknologier för att kunna kontrollera bulkflöden på bästa sätt.

Massflödesmätare för gas

Ska du mäta gas rekommenderar vi att du använder en massflödesmätare för just gas. Våra massflödesmätare är speciellt framtagna för applikationer inom vatten & avlopp och fungerar enligt lagen att gaser absorberar värme. Mätaren består två sensorelement, där ett sensorelement känner av gastemperaturen och det andra hålls vid en konstant temperatur över gastemperaturen. När gas strömmar förbi sensorn är energin (som krävs för att upprätthålla den konstanta differentialtemperaturen när värme sugs in i gasen) proportionell mot massflödet.

Att tänka på vid installation och flödesmätning

Installationen av flödesmätare kan variera beroende på vilken mätare du har och vilken applikation du ska installera den i. Ofta är installationerna komplexa och kräver expertkunskap.

Grundläggande steg vid installation av flödesmätare

  1. Kontrollera och utred förutsättningarna för flödesmätningen
  2. Se till att följa installationsanvisningarna från tillverkaren och ha tillgång till nödvändig utrustning som anslutningsmaterial, monteringsfästen, monteringsklämmor och verktyg.
  3. Bestäm placering av mätaren. Se rekommendationer i installationsanvisningarna.
  4. Montera och anslut enligt installationsanvisningarna.
  5. Efter slutförd installation bör man testa och kalibrera utrustningen för att kunna säkerställa korrekta mätningar.

Våra tekniker har mycket god kunskap och erfarenhet av flödesmätning och den utrustning som behövs. Kontakta gärna någon av våra specialister om du vill ha hjälp med flödesmätning, för att välja rätt instrument, underhåll av flödesmätare eller för att få teknisk support för installation och användning av utrustningen.

För att få tillförlitliga mätvärden är det bra att följa tillverkaren anvisningar. Känner du dig ändå osäker är du varmt välkommen att kontakta oss för konsultation.

Vid flödesmätning kan det även finnas behov av olika tillbehör för att underlätta mätningen. Du hittar alla våra tillbehörsprodukter för flödesmätning här!

Flödesmätare

Förbättra din flödesmätning idag! Kontakta oss för expertrådgivning.

Kontakta oss