Öppna system

Med våra V/H-mätare AVFM 6.1, Stingray och MantaRay kan vi mäta flödet i öppna kanaler och delvis fyllda & fyllda rör, utan behov av mätrännor eller mätöverfall. V/H-mätarna är idealiska för bl.a. avloppsledningar, bräddflöden och dagvattenledningar, eller applikationer där mätrännor eller skibord inte kan installeras eller medför stora kostnader.
För mätning i mätrännor och överfall mäter vi flödet beröringsfritt med vår ultraljudsmätare OCF 6.1. Den unika modellen DLT 2.0 är utrustad med två ultraljudssensorer. Instrumentet kan utföra 2 eller 3 mätningar samtidigt vilket reducerar kostnader & förenklar instrumenteringen.

+ Läs mer

Produkter

AVFM 6.1 - Flödesmätare nivå/hastighet för öppna kanaler och rör

AVFM 6.1 mäter både nivå och hastighet för att beräkna flöde i öppna kanaler eller rör.
 • Avloppsvatten
 • Vatten
 • CE
 • cULus

MantaRay - Portabel flödesmätare nivå/hastighet - för öppna kanaler och rör

MantaRay är en portabel batterimatad flödesmätare som mäter både nivå och hastighet för att beräkna flöde i öppna kanaler eller rör.
 • Avloppsvatten
 • Vatten
 • CE

OCF 6.1 - Nivå-/Flödesmätare ultraljud för flödesrännor och skibord

OCF 6.1 använder en beröringsfri ultraljudssensor som monteras över en flödesränna eller mätöverfall för att mäta flöde, eller i en tank för att mäta nivå.
 • Avloppsvatten
 • Vatten
 • CE

Stingray 2.0 - Portabel flödeslogger nivå/hastighet - för öppna kanaler och rör

Stingray är en portabel kompakt, batterimatad logger med ultraljudssensor
 • Avloppsvatten
 • Vatten
 • CE

DLT 2.0 - Nivå-/Flödesmätare ultraljud - utför 2 eller 3 mätningar

DLT 2.0 är ett unikt instrument som kan mäta nivå, differensnivå och flöde – samtidigt med ett instrument.
 • Avloppsvatten
 • Vatten
 • CE