Här hittar ni våra senaste produktnyheter, events, mässor, företagsnyheter och mycket annat.

2023-03-21
FS 600 – Flödesvakt för fast material i små rör
Flödesvakt  FS 600 övervakar massflödet av fasta ämnen i små rörledningar.
2022-05-11
LevelCheck 510 – Mikrovågs nivåvakt – ATEX
Mikrovågsbarriären LevelCheck 510 är designad för nivåövervakning av fasta ämnen i silor, containrar, bunkrar, krossar, schakt etc
2022-05-04
FS750E – filtervakt för fast material
Filtervakt 750E, med analog utsignal,  används för dammövervakning och för att upptäcka filterfel.
2021-12-17
HUMY 300 – fuktmätning i fast material
HUMY 300 är ett fuktmätssystem som används framgångsrikt för mätning i många processer.
2021-12-01
FS 710E – filtervakt för fast material
Vår robusta och kostnadseffektiva Filtervakt  FS 710E används för dammövervakning och för att upptäcka fel i filter.
2021-12-01
FS 780 – filtervakt för fast material
Filtervakt 780 är vår mest flexibla lösning  för dammövervakning och för att upptäcka filterfel.
2021-12-01
FS 510M – flödesvakt för fast material
FS 510M kan användas för att tidigt identifiera flödesstörningar vid transport av pulver, damm, pellets och granulat.
2021-12-01
MF 3000 – massflödesmätare
MF 3000 är utrustad med den senaste mikrovågstekniken och används för att mäta massflödet av  fasta ämnen i…
2021-12-01
HUMY 3000 – fuktmätning i fast material
HUMY 3000 används framgångsrikt för fuktmätning i många processer, inklusive för granulat, pellets, flis, pulver, damm och mycket…
2021-10-28
SOLIBA PM & PM EX – Heavy Duty – Sten och grus
Soliba-serien är en serie nivåvakter avsedda för fast material som pulver, granulater etc.