Flödesmätning

Vid flödesmätning används flödesmätare och flödesvakter för att mäta flöde och volym i olika typer av media. Flödesmätning är viktigt för att ha kontroll på olika processer. Våra flödesmätare finns installerade inom de flesta förekommande applikationsområden som bland annat VA-verk, ledningsnät, industriavlopp, infrastrukturprojekt och många olika industriprocesser.

Hur väljer jag rätt flödesmätare?

Vårt urval av flödesmätare och flödesvakter består av ett brett program baserat på olika mätprinciper för att fungera i flera typer av media och miljöer. För att får rätt funktion är det viktigt att välja rätt flödesmätare eller flödesvakt för användningsområdet. För vätskor har vi lösningar för mätning i öppna system och slutna system, både för in-line och beröringsfri flödesmätning. Vi erbjuder även flödesmätare och flödesvakter för fast material som on-line mätning i pulver, damm, pellets och granulatet.

Tillbehör för flödesmätning

Utöver mätare och vakter för fast materia, öppna och slutna system kan det finnas behov av olika tillbehör för att utföra mätningen. Vi har även ett flertal tillbehörsprodukter för att underlätta flödesmätningen inom olika applikationsområden.

  • Flödesrännor
  • Mätöverfall
  • Skibord
  • Logger
  • Dämband
  • Montageband

Guide för rätt flödesmätning i vätskor, gas och fast material.

+ Läs mer

Kategorier

Kontakta oss vid frågor kring våra produkter eller tjänster

Kontakta oss