Flödesmätning gas

+ Läs mer

Produkter

MDot – termisk massflödesmätare för gas

MDot massflödesmätare har designats för att möta kraven från vatten- och avloppsvattenindustrin, där luftning, rötning och kraftvärme spelar avgörande roller.
  • 3x
  • CE

Kontakta oss vid frågor kring våra produkter eller tjänster

Kontakta oss