Slamhalt & Turbiditet

+ Läs mer

Produkter

S461 ST - Turbiditet- och Slamhaltssensor

S461ST-sensor används för dubbel optisk mätning av suspenderade ämnen i industri- och processvatten upp till 300 g/l.  Turbiditet: 0 – 4000 NTU Suspenderade ämnen: 0 – 300 g/l
 • CE

S461LT - Turbiditetssensor Lågturb. 0-100 NTU

Mätningarna görs med hjälp av den standardiserade – 90° Scattered Light Methode.
 • Dricksvatten
 • Livsmedelsindustri
 • CE

S461TN - Turbiditetssensor 0-4000 NTU

Mätningarna görs med hjälp av den standardiserade – 90° Scattered Light Methode.
 • Avloppsvatten
 • Dricksvatten
 • Livsmedelsindustri
 • CE

S461 S, Susp/Slamhaltssensor

Sensorn S461S används för optisk mätning av suspenderade partiklar i industrivatten och mäter upp till 30 g/l.
 • Aggressivt/frätande
 • Avloppsvatten

S461N - Nephelometrisk turbiditetsmätning

Kombineras med 50Serien multiparameterinstrument eller 42Seriens processkontrollinstrument.
 • CE