Slamhalt & Turbiditet

+ Läs mer

Produkter

S461LT - Turbiditetssensor Lågturb. 0-100 NTU

Mätningarna görs med hjälp av den standardiserade – 90° Scattered Light Methode.
  • CE

S461TN - Turbiditetssensor 0-4000 NTU

Mätningarna görs med hjälp av den standardiserade – 90° Scattered Light Methode.
  • CE

S461S/INS - Slamhaltsprob 0-30 g/l

Sensorn S461S används för optisk mätning av suspenderade partiklar i industrivatten och mäter upp till 30 g/l.

S461N - Nephelometrisk turbiditetsmätning

Kombineras med 50Serien multiparameterinstrument. eller 42Seriens processkontrollinstrument.
  • CE