Slamhalt & Turbiditet

+ Läs mer

Produkter

TurbSense

Turbiditetsmätaren från Pi kallas TurbSense® och är ett instrument som bestämmer verklig grumlighet online och/eller suspenderade ämnen i vatten, med en nefelometrisk mätning av spritt ljus i enlighet med ISO 7027. TurbSense®-sensorn använder optisk LED-teknik för att ge en extremt…
 • Dricksvatten
 • Vatten
 • CE

SoliSense

Oavsett nivå av suspenderade partiklar från 2 NTU hela vägen upp till >8% fasta partiklar, är SoliSense® lösningen. En sofistikerad sensor som sträcker sig från 2 NTU till 8 % fasta ämnen (i avloppsvatten, upp till 50 % i andra…
 • Avloppsvatten
 • Slam
 • Vatten
 • CE

S461 ST - Turbiditet- och Slamhaltssensor

S461ST-sensor används för dubbel optisk mätning av suspenderade ämnen i industri- och processvatten upp till 300 g/l.  Turbiditet: 0 – 4000 NTU Suspenderade ämnen: 0 – 300 g/l
 • CE

S461LT - Turbiditetssensor Lågturb. 0-100 NTU

Mätningarna görs med hjälp av den standardiserade – 90° Scattered Light Methode.
 • Dricksvatten
 • Livsmedelsindustri
 • CE

S461TN - Turbiditetssensor 0-4000 NTU

Mätningarna görs med hjälp av den standardiserade – 90° Scattered Light Methode.
 • Avloppsvatten
 • Dricksvatten
 • Livsmedelsindustri
 • CE

S461 S, Susp/Slamhaltssensor

Sensorn S461S används för optisk mätning av suspenderade partiklar i industrivatten och mäter upp till 30 g/l.
 • Aggressivt/frätande
 • Avloppsvatten

S461N - Nephelometrisk turbiditetsmätning

Kombineras med 50Serien multiparameterinstrument eller processkontrollinstrument.
 • CE