Slamhalt & Turbiditet

TurbSense

Turbiditetsmätaren från Pi kallas TurbSense® och är ett instrument som bestämmer verklig grumlighet online och/eller suspenderade ämnen i vatten, med en nefelometrisk mätning av spritt ljus i enlighet med ISO 7027. TurbSense®-sensorn använder optisk LED-teknik för att ge en extremt stabil, exakt sensor med lågt underhåll.

  • CE
Benämning
TurbSense
Användning
  • Dricksvatten
  • Vatten
Datablad
Varumärken
  • Process Instruments
Beskrivning
Specifikation
Beskrivning

TurbSense® online turbiditetsmätare är ett genombrott inom mätteknik genom att den automatiskt varierar ljuseffekten så att grumligheten kan mätas oberoende av bakgrundsljus och elektronisk drift. TurbSense® online-turbiditetsmätaren sträcker sig från 0,01 NTU till 1000 NTU med en upplösning i intervallet 0-10 NTU på 0,001:

  • Utmärkt upplösning
  • Enpunktskalibrering
  • Enkelheten med en sond
  • Autoclean, automatisk rengöring

TurbSense® kombineras med instrumenten CRIUS®4.0 eller CRONOS®, som ger dig samma fantastiska prestanda med olika kommunikations-, display- och kontrollalternativ. 

Specifikation
MätområdeValbart mellan 0,01-1000 NTU och 0,01-2000 mg/l (beroende på applikation)
Typiska mätområden0,01-20 NTU, 0,01-100 NTU, 0,01-1000 NTU
Noggrannhet<1% av mätt värde eller 0,01 NTU
Temperatur0-50°C
RengöringAutoclean water jet, användarinställbar rengöringscykeltid och rengöringstid
KalibreringEnpunktskalibrering (ingen nollpunkt behövs)
Vi hjälper dig med service och installation!