Fast material

Vår massflödesmätare för fasta material är framtagen för mätning i metallrör från några få kg/h till flera t/h. Systemet är lämpligt för on-line mätning på pulver, damm, pellets och granulater från 1 nm upp till 2 cm i pneumatiska eller frifallande system. Flödesvakterna finns i flera utföranden med olika teknologier för kontroll av bulkflöden och filterkontroll.

+ Läs mer

Produkter

MF 3000 - massflödesmätare

MF 3000 är utrustad med den senaste mikrovågstekniken och används för att mäta massflödet av  fasta ämnen i metallrör.
  • Fast material
  • 3x
  • CE

FS 510M - flödesvakt för fast material

Dessa anordningar kan användas för att tidigt identifiera flödesstörningar vid transport av pulver, damm, pellets och granulat.
  • CE

FS 710E - flödesvakt för fast material

FlowSwitch FS 710E används för dammövervakning och för att upptäcka fel i filter.
  • 3x
  • CE