Flödesmätning fast material

Vår massflödesmätare för fasta material är framtagen för mätning i metallrör från några få kg/h till flera t/h. Systemet är lämpligt för on-line mätning på pulver, damm, pellets och granulater från 1 nm upp till 2 cm i pneumatiska eller frifallande system. Flödesvakterna finns i flera utföranden med olika teknologier för kontroll av bulkflöden och filterkontroll.

+ Läs mer

Produkter

MF 3000 - massflödesmätare

MF 3000 är utrustad med den senaste mikrovågstekniken och används för att mäta massflödet av  fasta ämnen i metallrör.
 • Fast material
 • 3x
 • CE

FS 510M - flödesvakt för fast material

FS 510M kan användas för att tidigt identifiera flödesstörningar vid transport av pulver, damm, pellets och granulat.
 • Explosiv miljö
 • Fast material
 • 3x
 • CE

FS 600 - Flödesvakt för fast material i små rör

Flödesvakt  FS 600 övervakar massflödet av fasta ämnen i små rörledningar.
 • Fast material
 • 3x
 • CE

FS 710E - filtervakt för fast material

Vår robusta och kostnadseffektiva Filtervakt  FS 710E används för dammövervakning och för att upptäcka fel i filter.
 • 3x
 • CE

FS750E - filtervakt för fast material

Filtervakt 750E, med analog utsignal,  används för dammövervakning och för att upptäcka filterfel.
 • Fast material
 • 3x
 • CE

FS 780 - filtervakt för fast material

Filtervakt 780 är vår mest flexibla lösning  för dammövervakning och för att upptäcka filterfel.
 • Fast material
 • 3x
 • CE