Flödesmätning i fast material

Vår massflödesmätare för fasta material är framtagen för mätning i metallrör från några få kg/h till flera t/h. Systemet är lämpligt för on-line mätning på pulver, damm, pellets och granulater från 1 nm upp till 2 cm i pneumatiska eller frifallande system. Flödesvakterna finns i flera utföranden med olika teknologier för kontroll av bulkflöden och filterkontroll.

+ Läs mer

Produkter

MF 3000 - massflödesmätare

MF 3000 är utrustad med den senaste mikrovågstekniken och används för att mäta massflödet av  fasta ämnen i metallrör.
 • Fast material
 • 3x
 • CE

FS 510M - flödesvakt för fast material med reläutgång

FS 510M kan användas för att tidigt identifiera flödesstörningar vid transport av pulver, damm, pellets och granulat.
 • Explosiv miljö
 • Fast material
 • Pulver/granulater
 • 3x
 • CE

FS 550 – flödesvakt för fast material med analog utsignal

FS 550 kan användas för att tidigt identifiera flödesstörningar vid transport av pulver, damm, pellets och granulat. Detta kan tillförlitligt förhindra problem orsakade av blockeringar, frånvaro av material, systemfel m.m.
 • Fast material
 • Pulver/granulater
 • CE

FS 600 - Flödesvakt för fast material i små rör

Flödesvakt  FS 600 övervakar massflödet av fasta ämnen i små rörledningar.
 • Fast material
 • 3x
 • CE

FS 710E - filtervakt för fast material

Vår robusta och kostnadseffektiva Filtervakt  FS 710E används för dammövervakning och för att upptäcka fel i filter.
 • 3x
 • CE

FS750E - filtervakt för fast material

Filtervakt 750E, med analog utsignal,  används för dammövervakning och för att upptäcka filterfel.
 • Fast material
 • 3x
 • CE

FS 780 - filtervakt för fast material

Filtervakt 780 är vår mest flexibla lösning  för dammövervakning och för att upptäcka filterfel.
 • Fast material
 • 3x
 • CE

DM 800 – mätning av dammkoncentration och filterövervakning

DM 800 är ett kalibrerat system för kontinuerlig mätning av dammkoncentrationer.
 • Fast material
 • CE

Kontakta oss vid frågor kring våra produkter eller tjänster

Kontakta oss