Fast material

FS 510M - flödesvakt för fast material

Dessa anordningar kan användas för att tidigt identifiera flödesstörningar vid transport av pulver, damm, pellets och granulat.

  • CE
Benämning
FS 510M
Användning
  • Fast material
Varumärken
  • Mütec
Beskrivning
Specifikation
Beskrivning

Dessa anordningar kan användas för att tidigt identifiera flödesstörningar vid transport av pulver, damm, pellets och granulat. Detta kan tillförlitligt förhindra problem orsakade av blockeringar, frånvaro av material eller systemfel, till exempel. Mätprocessen för FlowSwitch 510M är baserad på den fysiska principen för Dopplereffekten. Denna enhet kan på ett tillförlitligt sätt förhindra problem orsakade av blockeringar, frånvaro av material eller systemfel, till exempel.

Specifikation
HusmateialRostfritt stål
SensormaterialTeflon (option keramik)
Processtemperatur-20°C till +80°C
Processtryck2 bar (option 25 bar)
Matning24 VDC (18 - 30 VDC)
Vi hjälper dig med service och installation!