Tillbehör flödesmätning

+ Läs mer

Produkter

PAAB SCL - SKÅP MED SOLCELLSLADDNING

Där mätutrustning önskas, men inte tillgång till nätspänning finns, erbjuder vi skåp PAAB SCL som drivs av förnybar solenergi.

Flödesrännor och mätöverfall

Vi erbjuder olika typer av flödesrännor och mätöverfall eller skibord.

Logger - Datalogger med PC mjukvara - för Pulsar flödesmätare

Samtliga flödesmätare från Pulsar levereras med inbyggd datalogger.