Instrument

+ Läs mer

Produkter

50Serien - Multiparameterinstrument

pH/Redox, Konduktivitet, Syre, Turbiditet, Slamhalt, Klor, Klordioxid, Ozon, Perättiksyra, Nitrat (NO³-), Ammonium (NH⁴+)
  • CE

42Serien - Processkontrollinstrument

En- till tvåkanals-instrument för vätskeannalyssensorer. Det finns ett brett urval av sensorer för mätning av önskad parameter.
  • CE