Här hittar ni våra senaste produktnyheter, events, mässor, företagsnyheter och mycket annat.

2021-11-09
Silosäkerhet
Silosäkerhet vid mottagning av pneumatiskt transporterat material
2021-10-28
Miniflex LR – Ultraljuds nivåmätare för vätskor – max 10 m
Miniflex LR är en programmerbar nivå- och flödesmätare bestående av förstärkarenhet och ultrasljudssensor för beröringsfri mätning.
2021-10-28
Microflex – Ultraljuds nivåmätare för vätskor – max 12m
Microflex-D är en kompakt 2-trådsmatade nivåmätare för vätskor.
2021-10-28
RA FMCW 80 GHz Radar Nivåmätare för vätskor i hygieniska applikationer
RA-serien är en 2-tråds 80 GHz radar nivåmätare framtagen för hygieniska vätskeapplikationer där hög noggrannhet är viktigt.
2021-10-28
RE – FMCW 24 GHz Radar Nivåmätare för korrosiva vätskor
RE-serien är en 2-tråds 24 GHz radar nivåmätare framtagen för ett brett område för vätskeapplikationer.
2021-10-28
RB – FMCW 24 GHz Radar Nivåmätare för vätskor
RB-serien är en 2-tråds 24 GHz radar nivåmätare framtagen för grundläggande vätskeapplikationer
2021-10-28
RF – FMCW 80 GHz Radar Nivåmätare för smala tankar
RF-serien är en 2-tråds 80 GHz radar nivåmätare framtagen för krävande vätskeapplikationer med smala tankar, långa montagestudsar och…
2021-10-28
RC – FMCW 24 GHz Radar Nivåmätare för fast material
RC-serien är en 2-tråds 24 GHz radar nivåmätare framtagen för grundläggande applikationer med fast material.
2021-10-28
RD – FMCW 80 GHz Radar Nivåmätare för pulver och dammiga miljöer
RD-serien är en 2-tråds 80 GHz radar nivåmätare framtagen för krävande pulverapplikationer i dammiga miljöer.
2021-10-28
VF04 – TDR Linradar Nivåmätare
Lämplig för vätskor, pulver, granulater, slurry m.m. –  max 30m