Skumdetektering

SureSense+ - Detektering av vattenbaserat skum

SureSense+ (SureSense Plus) är en avancerad skumdetekteringsutrustning.

  • 3x
  • CE
Benämning
SureSense+
Användning
  • Skum
Varumärken
  • Hycontrol
Beskrivning
Specifikation
Beskrivning

SureSense+ (SureSense Plus) är en avancerad skumdetekteringsutrustning. Man kan koppla till upp till tre sensorer monterade i en eller flera processer. Det möjliggör en noggrann kontroll av vattenhaltigt skum genom att detektera och skilja mellan skum och vätska. Elektronikenheten, som är väggmonterad, kan t.ex. aktivera en doseringspump för att hålla skummet i fixerad nivå eller för att minska skumhöjden efter behov.
Tydlig skärm med enkla menyer för enkel programmering och användning
Flera reläutgångar för förbättrad styrning
Anslut upp till tre skumprober till en kontroller – minska kostnaderna
Vätskeupptäckningsförmåga för att ge större processkontroll
Proportionell doseringsalgoritm minskar onödig användning av skum
Håller koll på användning av skumdämpare
Direktreglera pumpar eller ventiler, eller anslut till extern styrenhet
Prob trycksäker till 10 bar, temperatur till 150 °C
Brett urval av problängder, anslutningar och material
Immun mot nedsmutsning med unik IMA sensing® = total sondäkerhet

Specifikation
Problängd0,18 - 3 m
Max Tryck10 Bar
Max Temp150 ºC, 170 ºC peak
ATEX optionJa
Vi hjälper dig med service och installation!