Flödesmätning i öppna system

Vi har både in-line och beröringsfria lösningar för flödemätning av vätskor för olika typer av öppna system som till exempel; halvfulla rör, kanaler, mätöverfall och rännor. Vi erbjuder även mätare och logger för bräddflödesmätning.

Flödesmätare för öppna system

Med våra V/H-mätare AVFM 6.1, Stingray och MantaRay kan vi mäta flödet i öppna kanaler och i delvis fyllda och fyllda rör, utan behov av mätrännor eller mätöverfall. V/H-mätarna är idealiska för bl.a. avloppsledningar, bräddflöden och dagvattenledningar och applikationer där mätrännor eller skibord inte kan installeras eller medför stora kostnader.

Mätrännor och överfall

För flödesmätning i mätrännor och överfall mäter vi flödet beröringsfritt med vår ultraljudsmätare OCF 6.1 som är speciellt framtagen för mätning i öppna system. OCF 6.1 har sensorer med spridningsvinkel som är tillräckligt smal för att mäta flödet även i små rännor och tillräckligt stark för stora applikationer.

Den unika modellen DLT 2.0 är utrustad med två ultraljudssensorer som innebär att instrumentet kan utföra två till tre mätningar samtidigt. Instrumentets unika funktion reducerar kostnader och förenklar instrumenteringen.

+ Läs mer

Produkter

AVFM 6.1 - Flödesmätare nivå/hastighet för öppna kanaler och rör

AVFM 6.1 är en flödesmätare för öppna kanaler och rör som mäter både nivå och hastighet för att beräkna flöde.
 • Avloppsvatten
 • Vatten
 • CE
 • cULus

MantaRay - Portabel flödesmätare nivå/hastighet - för öppna kanaler och rör

MantaRay är en portabel batterimatad flödesmätare som mäter både nivå och hastighet för att beräkna flöde i öppna kanaler eller rör.
 • Avloppsvatten
 • Vatten
 • CE

OCF 6.1 - Nivå-/Flödesmätare ultraljud för flödesrännor och skibord

OCF 6.1 använder en beröringsfri ultraljudssensor som monteras över en flödesränna eller mätöverfall för att mäta flöde, eller i en tank för att mäta nivå.
 • Avloppsvatten
 • Vatten
 • CE

Stingray 2.0 - Portabel flödeslogger nivå/hastighet - för öppna kanaler och rör

Stingray är en portabel kompakt, batterimatad logger med ultraljudssensor
 • Avloppsvatten
 • Vatten
 • CE

DLT 2.0 - Nivå-/Flödesmätare ultraljud - utför 2 eller 3 mätningar

DLT 2.0 är ett unikt instrument som kan mäta nivå, differensnivå och flöde – samtidigt med ett instrument.
 • Avloppsvatten
 • Vatten
 • CE

SQ-R – beröringsfri flödesmätare för öppna system

SQ-R är en beröringsfri flödesmätare för flödesmätning i kommunala reningsverk, avloppsnät och industriavlopp.
 • Avloppsvatten
 • Vatten
 • 3x
 • CE

Kontakta oss vid frågor kring våra produkter eller tjänster

Kontakta oss