Flödesmätning i öppna system

Vi har både in-line och beröringsfria lösningar för flödemätning av vätskor för olika typer av öppna system som till exempel; halvfulla rör, kanaler, mätöverfall och rännor. Vi erbjuder även mätare och logger för bräddflödesmätning.

Flödesmätare för öppna system

Med våra V/H-mätare AVFM 6.1, Stingray och MantaRay kan vi mäta flödet i öppna kanaler och i delvis fyllda och fyllda rör, utan behov av mätrännor eller mätöverfall. V/H-mätarna är idealiska för bl.a. avloppsledningar, bräddflöden och dagvattenledningar och applikationer där mätrännor eller skibord inte kan installeras eller medför stora kostnader.

SQ-R är en beröringsfri flödesmätare för flödesmätning i kommunala reningsverk, avloppsnät och industriavlopp. Sensorerna i SQ-R-serien mäter kontinuerligt vatten- och avloppsflödet genom kanaler och halvfyllda rör. Vattennivån och flödeshastigheten detekteras med beröringsfria radarsensorer kapslade i ett enda vattentätt hus(IP68). I kombination med en beprövad hydraulisk flödesmodell beräknar SQ-R flödet i realtid.

Mätrännor och överfall

För flödesmätning i mätrännor och överfall mäter vi flödet beröringsfritt med våra styrenheter Ultra 4 och Ultra 5.  Styrenheterna Ultra 4 och Ultra 5 använder den unika DATEM-programvaran, en beprövad digital teknik som utvecklats speciellt för Pulsar. Ultra 4 och Ultra 5 kombineras med ultraljudsgivare eller radargivare från dB-serien

+ Läs mer

Produkter

AVFM 6.1 - Flödesmätare nivå/hastighet för öppna kanaler och rör

AVFM 6.1 är en flödesmätare för öppna kanaler och rör som mäter både nivå och hastighet för att beräkna flöde.
 • Avloppsvatten
 • Vatten
 • CE
 • cULus

MantaRay - Portabel flödesmätare nivå/hastighet - för öppna kanaler och rör

MantaRay är en portabel batterimatad flödesmätare som mäter både nivå och hastighet för att beräkna flöde i öppna kanaler eller rör.
 • Avloppsvatten
 • Vatten
 • CE

Stingray 2.0 - Portabel flödeslogger nivå/hastighet - för öppna kanaler och rör

Stingray är en portabel kompakt, batterimatad logger med ultraljudssensor
 • Avloppsvatten
 • Vatten
 • CE

SQ-R – beröringsfri flödesmätare för öppna system

SQ-R är en beröringsfri flödesmätare för flödesmätning i kommunala reningsverk, avloppsnät och industriavlopp.
 • Avloppsvatten
 • Vatten
 • 3x
 • CE

Ultra 4 - styrenhet för nivå-, flödes-, volym- och pumpreglering

Ultra 4 är en avancerad styrenhet för nivå-, flödes-, volym- och pumpreglering.
 • Avloppsvatten
 • Dricksvatten
 • Pumpstationer
 • Reningsverk
 • Vatten
 • CE

Ultra 5 - styrenhet för nivå-, flödes-, volym- och pumpreglering

Ultra 5 erbjuder pumpstyrning, flödesmätning, nivåreglering, volymberäkningar och differensnivåmätning i en och samma kompakta enhet.
 • Avloppsvatten
 • Dricksvatten
 • Pumpstationer
 • Reningsverk
 • Vatten
 • CE

dBMACH3 - Ultraljudsnivågivare för flödesmätning

dBMACH3 är en ultraljudsnivågivare särskilt utformad för flödesmätning i mätrännor och mätöverfall.
 • Avloppsvatten
 • Reningsverk
 • Vätskor
 • Vatten
 • 3x
 • CE

Kontakta oss vid frågor kring våra produkter eller tjänster

Kontakta oss