Tillbehör Vätskeanalys

+ Läs mer

Produkter

Autoflush

Pi’s Autoflush är ett automatiskt rengöringssystem som kan läggas till i smutsiga processer.
  • Avloppsvatten
  • Reningsverk
  • CE

PAAB SCL - SKÅP MED SOLCELLSLADDNING

Där mätutrustning önskas, men inte tillgång till nätspänning finns, erbjuder vi skåp PAAB SCL som drivs av förnybar solenergi.

Armaturer till Chemitecs sensorer

Vi har ett urval av armaturer och hållare till våra sensorer från Chemitec. Läs mer i databladet.

Genomströmningsarmatur för celler till S494

S305PX494 är en armatur avsedd för montage av sensorer till S494
  • CE

Digitizer A/D-omvandlare för amperometrisk sensor S494

Möjliggör användning av S494 ihop med 50serien.
  • CE

Buffertlösningar i dosförpackning

Buffertlösning för pH-kalibrering i dosförpackning.