Tillbehör Vätskeanalys

Autoflush

Pi’s Autoflush är ett automatiskt rengöringssystem som kan läggas till i smutsiga processer.

  • CE
Benämning
Autoflush
Användning
  • Avloppsvatten
  • Reningsverk
Datablad
Varumärken
  • Process Instruments
Beskrivning
Beskrivning

Pi’s Autoflush är ett automatiskt rengöringssystem som kan läggas till i smutsiga processer. Autoflush kan användas med Pi:s pH-, ORP-, fritt klor-, totalklor-, ozon-, klordioxid-, perättiksyra- eller väteperoxidsensorer (eller en kombination av sensorer) och består av en stor flödescell som automatiskt töms på en tid som användaren kan välja. Den är installerad runt om i världen i pappersbruk, livsmedelsfabriker och andra anläggningar där sensorernas prestanda förbättras genom att hålla sensorerna rena.

• Frekvent spolning förhindrar ansamling av partiklar
• Reducerat underhåll
• Förlängd sensorlivslängd
• Lämplig för pH/ORP/Cl2/O3/ClO2/H2O2/C2H4O3
• Valbar spoltid
• Valbar spolfrekvens
• ”Spola nu”-funktion

Vi hjälper dig med service och installation!