Här hittar ni våra senaste produktnyheter, events, mässor, företagsnyheter och mycket annat.

2023-05-02
MDot – termisk massflödesmätare för gas
MDot massflödesmätare har designats för att möta kraven från vatten- och avloppsvattenindustrin, där luftning, rötning och kraftvärme spelar…
2021-12-15
LIT25 – Ultraljuds nivåmätare – för vätskor
Pulsar/Greyline LIT25 är en nivåmätare med en reläutgång.
2021-10-28
PSL 5.0 – Ultraljuds nivåmätare / pumpstyrning – för vätskor – max 15 m
PSL 5.0 är framtagen för pumpstationer och nivåkontroll i tankar.
2021-10-19
DFS 5.1 – Doppler flödesvakt – beröringsfri flödesmätning vätskor
DFS 5.1 mäter flödeshastigheten beröringsfritt från utsidan av de flesta rörmaterial.
2021-10-19
PTFM 6.1 – Portabel löptids flödesmätare – beröringsfri flödesmätning vätskor
PTFM 6.1 är vår portabla löptidsmätare med inbyggd datalogger.
2021-10-18
TTFM 6.1 – Löptids flödesmätare för rena vätskor
TTFM 6.1 mäter flödet beröringsfritt från utsidan av de flesta rörmaterial.
2021-10-18
PDFM 5.1 – Portabel Doppler flödesmätare – beröringsfri flödesmätning vätskor
PDFM 5.1 är vår portabla Doppler flödesmätare.
2021-10-18
DFM 6.1 – Doppler flödesmätare för förorenade vätskor
DFM 6.1 mäter flödet beröringsfritt från utsidan av de flesta rörmaterial. Tekniken medför enkel installation och idrifttagning utan…
2021-10-18
Logger – Datalogger med PC mjukvara – för Pulsar flödesmätare
Samtliga flödesmätare från Pulsar levereras med inbyggd datalogger.
2021-10-18
DLT 2.0 – Nivå-/Flödesmätare ultraljud – utför 2 eller 3 mätningar
DLT 2.0 är ett unikt instrument som kan mäta nivå, differensnivå och flöde – samtidigt med ett instrument.