Syremätning

Syremätare används för att mäta syrehalten i både vätskor och gas. Våra syremätare finns i både portabla och stationära utföranden för anslutning av upp till 16 sensorer.

Syremätare- och sensorer från Process Instrument, OxyGuard och Chemitec

Våra optiska syresensorer använder den senaste tekniken som finns tillgängligt på marknaden. Det är enheter som är extremt motståndskraftiga mot slitage, extremt stabila och har låga underhålls- och driftskostnader.
Syresensorn från Process Instruments är den första syresensorn som erbjuder automatisk verifiering av sensorns status som tillval. Syremätaren kan minska underhållet genom att automatiskt kontrollera sensorns status vid användardefinierade tidsintervall. Kalibrering av sensorn krävs normalt endast en gång per år, så med alternativet för automatisk sensorverifiering och alternativet med självrengöring behöver sensorn kanske inte inspekteras på flera år!

Vi erbjuder även syresystem från OxyGuard. Det är ett mät-, övervaknings- och kontrollsystem designat för användning i fiskodlingar. Det finns både flerkanaligt- och i multiparameterutförande och bildar ett modulärt komplett system i liten storlek. Det kan användas både som ett fristående system eller som en del av ett större system.

+ Läs mer

Produkter

OxySense

OxySense DO-sensorn från Pi använder en självlysande optisk kärna. Denna sensorkärna är inbyggd i ett sensorhus designat av Pi för avloppsvatten, t.ex. i luftningsbassänger. Sensorn mäter från 0 till 50 ppm och är extremt exakt med inbyggd självrengöring och självverifiering.
  • Vätskor
  • Vatten

Pacific

Pacific är ett mät-, övervaknings- och kontrollsystem designat för användning i fiskodlingar. 
  • Havsvatten
  • Syre
  • Vatten
  • CE

Polaris C - Portabel syremätare för vätskor - med logger

Polaris C är en avancerad, prisvärd och nästintill underhållsfri mätare för mätning av upplöst syre och temperatur.
  • CE

S423/C/OPT - Optisk syre- och temperatursensor

S423 / C / OPT är en syremätsensor med inbyggd temperaturgivare
  • CE