Syremätare

Syremätare används för att mäta syrehalten i både vätskor och gas för att kontrollera nivån. Våra sensorer kan användas för både optisk- och elektrokemisk mätprincip. Mätarna och sensorerna finns både i portabla och stationära utföranden för anslutning upp till åtta sensorer.

Syremätare- och sensorer från Chemitec och OxyGuard

I vårt sortiment ingår också Chemitecs syresystem som används för att mäta syrehalten i vätskor och gas – avloppsvatten och vatten. Sensorerna kan beställas med amperometrisk eller optisk sensor och är nästintill underhållsfria. Chemitecs optiska syresensorn driver inte över tid vilket medför att löpande kalibrering inte behövs. Inget underhåll krävs, förutom byte av sensorspetsen ca vartannat år.

Vi erbjuder syresystem från OxyGuard som är stabila under lång tid utan nollpunktsdrift. Tack vare sin höga diffusionsförmåga tål membranen på OxyGuards syremätare kraftig nedsmutsning.

+ Läs mer

Produkter

S423/C/OPT - Optisk syre- och temperatursensor

S423 / C / OPT är en syremätsensor med inbyggd temperaturgivare
  • CE

Polaris C - Portabel syremätare för vätskor - med logger

Polaris C är en avancerad, prisvärd och nästintill underhållsfri mätare för mätning av upplöst syre och temperatur.
  • CE

Atlantic Syremätare - för vätskor & gaser

Syremätare för vätskor och gaser från Oxyguard Atlantic är ett avancerat 1-kanals instrument. Instrumentets sond mäter både syre och temperatur.  
  • CE