Radar & Linradar

Det som karaktäriserar Radar och TDR är flera saker. De är okänslig för förändringar av dielektricitetskonstanten, tryck, vacuum, fukt, damm, viskositet, skum, temperatur etc. Några fördelar med Reflex VF- och R-serien är:

Mätområde upp till 100 m
Mångsidig teknik för vätskor, slurry, granulater, pulver mm
Visning av nivå distans eller volym
Mätning av skiljeyta på vätskor(t.ex. olja på vatten)
2-tråds matning
ATEX-klassade, EExd och EExia
HART, Profibus(PA) och Foundation Fieldbus
Klarar höga temperaturer och tryck

Våra radar och TDR nivåmätare passar för nivåmätning inom alla industrier som t.ex. kemi, livsmedel, vatten & avlopp, papper & cellulosa, cement, asfalt, gruvor, kraftvärme, stål mm.

+ Läs mer

Produkter

RD - FMCW 80 GHz Radar Nivåmätare för pulver och dammiga miljöer

RD-serien är en 2-tråds 80 GHz radar nivåmätare framtagen för krävande pulverapplikationer i dammiga miljöer.
 • 3x
 • CE
 • HART foundation

RPL75 – Radar nivåmätare

RPL75 är en radar nivåmätare avsedd för nivåmätning av vätskor. Det är en kompakt enhet med avtagbar programmeringsdisplay.
 • Aggressivt/frätande
 • Vätskor
 • CE

RA FMCW 80 GHz Radar Nivåmätare för vätskor i hygieniska applikationer

RA-serien är en 2-tråds 80 GHz radar nivåmätare framtagen för hygieniska vätskeapplikationer där hög noggrannhet är viktigt.
 • 3x
 • CE
 • HART foundation

RE - FMCW 24 GHz Radar Nivåmätare för korrosiva vätskor

RE-serien är en 2-tråds 24 GHz radar nivåmätare framtagen för ett brett område för vätskeapplikationer.
 • Aggressivt/frätande
 • Vätskor
 • 3x
 • CE
 • HART foundation

RB - FMCW 24 GHz Radar Nivåmätare för vätskor

RB-serien är en 2-tråds 24 GHz radar nivåmätare framtagen för grundläggande vätskeapplikationer
 • 3x
 • CE
 • HART foundation

RF - FMCW 80 GHz Radar Nivåmätare för smala tankar

RF-serien är en 2-tråds 80 GHz radar nivåmätare framtagen för krävande vätskeapplikationer med smala tankar, långa montagestudsar och interna hinder som t.ex. omrörare eller värmeelement.
 • Pulver/granulater
 • Vätskor
 • 3x
 • CE
 • HART foundation

RC - FMCW 24 GHz Radar Nivåmätare för fast material

RC-serien är en 2-tråds 24 GHz radar nivåmätare framtagen för grundläggande applikationer med fast material.
 • 3x
 • CE
 • HART foundation

VF05 - TDR Linradar Nivåmätare

Lämplig för vätskor, pulver, granulater, slurry m.m. –  max 30m
 • Pulver/granulater
 • Vätskor
 • 3x
 • CE
 • HART foundation