Radar & Linradar

Det som karaktäriserar Radar och TDR är flera saker. De är okänslig för förändringar av dielektricitetskonstanten, tryck, vacuum, fukt, damm, viskositet, skum, temperatur etc. Några fördelar med Reflex VF- och R-serien är:

Mätområde upp till 100 m
Mångsidig teknik för vätskor, slurry, granulater, pulver mm
Visning av nivå distans eller volym
Mätning av skiljeyta på vätskor(t.ex. olja på vatten)
2-tråds matning
ATEX-klassade, EExd och EExia
HART, Profibus(PA) och Foundation Fieldbus
Klarar höga temperaturer och tryck

Våra radar och TDR nivåmätare passar för nivåmätning inom alla industrier som t.ex. kemi, livsmedel, vatten & avlopp, papper & cellulosa, cement, asfalt, gruvor, kraftvärme, stål mm.

+ Läs mer

Produkter

RD - FMCW 80 GHz Radar Nivåmätare för pulver och dammiga miljöer

RD-serien är en 2-tråds 80 GHz radar nivåmätare framtagen för krävande pulverapplikationer i dammiga miljöer.
 • 3x
 • CE
 • HART foundation

Reflect - Radar nivåmätare

Den 2-trådsmatade radarsensorn REFLECT™ ger noggrann nivå- eller volymövervakning av vätskor och fasta ämnen i de flesta mätapplikationer.
 • Aggressivt/frätande
 • Avloppsvatten
 • Explosiv miljö
 • Fast material
 • Vätskor
 • Vatten
 • 3x
 • CE

RA FMCW 80 GHz Radar Nivåmätare för vätskor i hygieniska applikationer

RA-serien är en 2-tråds 80 GHz radar nivåmätare framtagen för hygieniska vätskeapplikationer där hög noggrannhet är viktigt.
 • 3x
 • CE
 • HART foundation

RF - FMCW 80 GHz Radar Nivåmätare för smala tankar

RF-serien är en 2-tråds 80 GHz radar nivåmätare framtagen för krävande vätskeapplikationer med smala tankar, långa montagestudsar och interna hinder som t.ex. omrörare eller värmeelement.
 • 3x
 • CE
 • HART foundation

VF05 - TDR Linradar Nivåmätare

Lämplig för vätskor, pulver, granulater, slurry m.m. –  max 30m
 • Pulver/granulater
 • Vätskor
 • 3x
 • CE
 • HART foundation

Ultra 4 - styrenhet för nivå-, flödes-, volym- och pumpreglering

Ultra 4 är en avancerad styrenhet för nivå-, flödes-, volym- och pumpreglering.
 • Avloppsvatten
 • Dricksvatten
 • Pumpstationer
 • Reningsverk
 • Vatten
 • CE

Ultra 5 - styrenhet för nivå-, flödes-, volym- och pumpreglering

Ultra 5 erbjuder pumpstyrning, flödesmätning, nivåreglering, volymberäkningar och differensnivåmätning i en och samma kompakta enhet.
 • Avloppsvatten
 • Dricksvatten
 • Pumpstationer
 • Reningsverk
 • Vatten
 • CE

dBR - Radarnivågivare

Radargivarna i dBR-serien från Pulsar Measurement är en serie radarnivågivare som är idealiska för svåra applikationer som höga temperaturer, applikationer som utsätts för skum eller atmosfäriska förändringar, eller applikationer med kemikalier som avger ångor.
 • Fast material
 • Pulver/granulater
 • Vatten
 • 3x
 • CE