Tillbehör flödesmätning

Logger - Datalogger med PC mjukvara - för Pulsar flödesmätare

Samtliga flödesmätare från Pulsar levereras med inbyggd datalogger.

Benämning
Logger
Varumärken
  • Pulsar Measurment / Greyline
Beskrivning
Beskrivning

Samtliga flödesmätare från Pulsar levereras med inbyggd datalogger.
Dagliga flödesrapporter skapas automatiskt där totalflöde, minflöde, maxflöde och medelflöde visas på LCD-displayen. Överföring av lagrade värden utförs enkelt till USB-minne, utan behov av dator(förutom Stingray 2.0).
Windows mjukvara ingår i leveransen. Logg-filer kan visas i tabell eller grafiskt format, enhet kan ändras och flödesrapporter skapas. Data kan exporteras till grafiskt eller textfil format, eller direkt till Excel.

Vi hjälper dig med service och installation!