Slamhalt & Turbiditet

S461LT - Turbiditetssensor Lågturb. 0-100 NTU

Mätningarna görs med hjälp av den standardiserade – 90° Scattered Light Methode.

  • CE
Benämning
S461LT
Användning
  • Dricksvatten
  • Livsmedelsindustri
Varumärken
  • Chemitec
Beskrivning
Specifikation
Beskrivning

Kombineras med 50Serien multiparameterinstrument.

Går ej mot äldre versioner av 50Serien.

Mätningarna görs med hjälp av den standardiserade – 90° Scattered Light Methode.
enlighet med ISO 7027 / EN 27027. Mätmetoden är baserad på Tyndall-effekten.
Grumligheten av mediet bestäms från mängden skingrat ljus.
Den sända infraröda ljusstrålen sprids av partiklarna i ett medium.
Strålarna mäts med ljusmottagare som är monterad i en vinkel på 90° till det utsända ljuset. De uppmätta ljussignalerna omvandlas till frekvenssignaler.
Frekvenssignalerna omvandlas till motsvarande turbiditetsenheter, och visas i displayen.

Specifikation
Mätmetod90° Scattered light
Mätområde0 - 10 NTU, 0 - 100 NTU
Upplösning0,01 NTU (0-10 NTU)
0,1 NTU (0-100 NTU)
UtgångRS485 (4-20 mA option)
Arbetstemp0-50 °C
Vi hjälper dig med service och installation!