Flödesmätning slutna system

Vårt program av flödesmätare i slutna system omfattar både beröringsfri mätteknik och in-line flödesmätare och flödesvakter. Med våra beröringsfria flödesmätare får man en snabb och enkel flödesmätning i vätskor, utan ingrepp i befintligt rörsystem. Sensorn monteras enkelt på utsidan av röret med en klämfästesanordning. Instrumenten finns i både stationära och portabla utföranden. Våra elektromagnetiska flödesmätare för in-line montage finns i flera olika storlekar och utförande. Batterimatade, dricksvattengodkända och insticksmodeller ingår även i det breda programmet.

+ Läs mer

Produkter

DFM 6.1 - Doppler flödesmätare för förorenade vätskor

DFM 6.1 mäter flödet beröringsfritt från utsidan av de flesta rörmaterial. Tekniken medför enkel installation och idrifttagning utan ingrepp i rörledningen.
 • Avloppsvatten
 • Vätskor
 • Vatten
 • CE

TTFM 6.1 - Löptids flödesmätare för rena vätskor

TTFM 6.1 mäter flödet beröringsfritt från utsidan av de flesta rörmaterial.
 • Vätskor
 • Vatten
 • CE

PDFM 5.1 - Portabel Doppler flödesmätare - beröringsfri flödesmätning vätskor

PDFM 5.1 är vår portabla Doppler flödesmätare.
 • Avloppsvatten
 • Vätskor
 • Vatten
 • CE

PTFM 6.1 - Portabel löptids flödesmätare - beröringsfri flödesmätning vätskor

PTFM 6.1 är vår portabla löptidsmätare med inbyggd datalogger.
 • CE

DFS 5.1 - Doppler flödesvakt - beröringsfri flödesmätning vätskor

DFS 5.1 mäter flödeshastigheten beröringsfritt från utsidan av de flesta rörmaterial.
 • Vätskor
 • Vatten
 • CE

CH406 Elektromagnetisk flödesmätare S103C - Signalomvandlare

CH406 är den nya, tekniskt avancerade, batteridrivna signalomvandlaren. I kombination med mätrör CH2300 kan CH406 mäta flödeshastigheter från 0,015 m/s(MID-OIML R49 certifierad):
 • CE

Mätrör CH2400

Mätrör CH2400 passar tillsammans med signalomvandlare CH608 A/P.
 • CE

Mätrör CH1000

Mätrör CH1000 passar tillsammans med signalomvandlare CH608 och CH406.
 • CE

Mätrör CH2300

Mätrör CH2300 passar tillsammans med signalomvandlare CH608 och CH406.
 • CE

Mätrör CH2200

Mätrör CH2200 passar tillsammans med signalomvandlare CH608 och CH406.
 • CE

Elektromagnetisk insticksflödesmätare CH1222

Elektromagnetisk insticksflödesmätare CH1222 passar tillsammans med signalomvandlare CH608 och CH406.
 • CE