Skumdetektering i rötgaskammare
Reningsverket i Kolbäck

Skumdetektering i rötgaskammare

Reningsverket i Kolbäck, i Hallstahammars kommun, genererar årligen 1500 ton rötat slam. Rötgasen som genereras används till uppvärmning av anläggningen.
I rötningsprocessen kan plötsligt mängder skum uppstå. Detta skum ställer till stora problem med att täta igen gasledningen samt smutsar ner stora ytor, med tillhörande luktproblem.

Svårigheter

Att detektera skumnivåer med gängse mätprinciper såsom ultraljud, radar, dränkbara nivågivare, ljusbom mm är svårt i rötkammare. Dels är det väldigt svårt att urskilja bara skumningen men det är även svårt att hålla utrustningen ren så att mätningen kan göras fortlöpande.

Lösningen – SureSense

Lösningen på problemet i Hallstahammar var att detektera skummet med – SureSense skumdetekteringssystem – från Paab Tekno Trading.
PAAB Tekno Trading – erbjuder marknadens bredaste produktsortimentet för detektering av vattenbaserat och icke vattenbaserat skum.
Sensorerna och systemen är speciellt framtagna för att detektera och analysera i princip alla typer av skum. Det ger användaren fördelar som t.ex. stora besparingar av kemikalier för skumdämpning, reducerad miljöbelastning och ökad effektivitet i produktionen.
Skumsensorerna använder den patenterade ”Intelligent Multi-Action” (IMA) tekniken för att detektera skum. Tekniken togs från början fram av Shell Oil’s utvecklingsavdelning.
SureSense detekterar mycket allt från lätt skum till mycket kraftigt skum, även vid kraftig beläggning på givaren.

ELVA AB

I nära samarbete med Mikael Waltner på ELVA AB i Örebro, kan nu rötgasprocessen kontrolleras utan att skummängden stiger över önskad nivå. Arbetscykeln loggas och övervakas på anläggningens övergripande styrsystem.
När skumsensorn detektarar skum skickas en signal, via styrenhetens relä, till vattenpumparna och en snabb dusch sker i rötgaskammaren. Så snart skumtäcket har lagt sig avstannar duschen, allt för att minimera det kylande vattnet och den optimala temperaturen i kammaren på 37°C kan bibehållas.

”Vill meddela att skumvakten och tillförseln av spritsvatten har fungerat under sommarn så som det är tänkt.” Mikael Waltner 20170802

SureSense-applikationen är Ex-klassad och godkänd av U.S. Food & Drug Administration, FDA.

 

 

Kontaktperson

Leif Djärv
Försäljning Väst
(Sjukskriven tillsvidare, kontakta Marcus Herke för Försäljning Väst)
Joakim Nordén
Försäljning Mellan
Filip Börjesson
Försäljning Öst