Strömstad kommun väljer PAAB till bräddflödesmätning
Bräddflödesmätning i Strömstad kommuns avloppspumpstationer

Utmaning

Bräddningar av avlopp blir vanligare med dagens ökande regnoväder. Strömstads kommun är en av dem som stod inför utmaningen med ökade avloppsbräddningar till följd av stort antal turister under sommaren, kraftiga regnoväder och åska som orsakade strömavbrott.

PAAB erbjuder en lösning på bräddflödesmätning som med stor säkerhet och enkel installation, mäter bräddande flöden. Tillsammans med en UPS-lösning och en matningsspänning på 24VDC så säkerhetsställs även mätningar vid strömbortfall.

Lösningen

Strömstad kommun valde att installera bräddflödesmätare AVFM 6.1 från PAAB, tillsammans med en batteribackup för att kunna mäta flödet även under strömavbrott. Valet av flödesmätaren AVFM 6.1 motiverades av dess enkla installation samt tillförlitliga mätningar.

AVFM 6.1 mäter både nivå och hastighet för att beräkna flöde i öppna kanaler och rör. Flöden från 3cm/sek upp till 6,2m/sek. Rördimentioner från DN150 upp till daimetrar på 4,5 meter. Kalibreringen är enkel: ange rördimention eller kanalbredd och AVFM 6.1 beräknar och visar automatiskt flödesmängden.

För att övervaka flödet från pumparna valdes DFM 6.1, en beröringsfri flödesmätare för slutna system. Den beröringsfria mätningen gör att installationen blir enkel även på befintliga system.

Krav på bräddflödesmätning

Utdrag ur NFS 2016:8

”För ledningsnät som är allmänna enligt lagen (2016:412) om allmänna vattentjänster och som är anslutna till en tillståndspliktig avloppsreningsanläggning som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter (2016:6) om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse ska följande rapporteras: Bräddat på ledningsnät – Antal bräddningar, plats och totalflöde (1000m³).” 

Resultatet

Strömstad kommun har bestämt att uppdatera alla sina 80 pumpstationer med bräddflödesmätare AVFM 6.1 och även beröringsfri flödesmätning med DFM 6.1 på utgående ledning från pumpstationen. Första leveransen på 20 flödesmätare är levererad och installationerna är påbörjade.

 

<- Kristian Dabe, El-tekniker Strömstad kommun, är nöjd med installationen av bräddflödesmätaren AVFM 6.1.

FÖRBÄTTRA DIN VERKSAMHET MED TILLFÖRLITLIG FLÖDESMÄTNING. KONTAKTA OSS IDAG!

Kontakta oss

Kontaktperson

Joakim Nordén
Försäljning Mellan
Filip Börjesson
Försäljning Öst