Strömstad väljer PAAB till bräddflödesmätning
Bräddflödesmätning i Strömstads avloppspumpstationer

Bräddning

Bräddningar av avlopp blir vanligare med dagens ökande regnoväder. Vid åsknedslag och oväder som orsakar strömbortfall så bräddar pumpstationer. PAAB erbjuder en lösning på bräddflödesmätning som med stor säkerhet och enkel installation, mäter bräddande flöden. Tillsammans med en UPS-lösning och en matningsspänning på 24VDC så säkerhetsställs mätningar vi strömbortfall.

Krav på bräddflödesmätning

Utdrag ur NFS 2016:8

”För ledningsnät som är allmänna enligt lagen (2016:412) om allmänna vattentjänster och som är anslutna till en tillståndspliktig avloppsreningsanläggning som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter (2016:6) om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse ska följande rapporteras: Bräddat på ledningsnät – Antal bräddningar, plats och totalflöde (1000m³).” 

Lösningen AVFM 6.1

AVFM 6.1 mäter både nivå och hastighet för att beräkna flöde i öppna kanaler och rör. Flöden från 3cm/sek upp till 6,2m/sek. Rördimentioner från DN150 upp till daimetrar på 4,5 meter. Kalibreringen är enkel: ange rördimention eller kanalbredd och AVFM 6.1 beräknar och visar automatiskt flödesmängden.

Strömstad Kommun

Strömstad kommun har bestämt att uppdatera alla sina 80 pumpstationer med bräddflödesmätare AVFM 6.1 och även beröringsfri flödesmätning med DFM 6.1 på utgående ledning från pumpstationen. Första leveransen på 20 flödesmätare är levererad och installationerna är påbörjade.

 

<- Kristian Dabe, El-tekniker Strömstad kommun, är nöjd med installationen av bräddflödesmätaren AVFM 6.1.

Kontaktperson

Joakim Nordén
Försäljning Mellan
Filip Börjesson
Försäljning Öst
Leif Djärv
Försäljning Väst
(Sjukskriven tillsvidare, kontakta Marcus Herke för Försäljning Väst)