Mätning av flöde
AF Gruppen säkerställer vattenrening- och flöde på E4:an

AF Gruppen är en ledande entreprenör i Norden som specialiserar sig på komplexa infrastrukturprojekt. De hade fått i uppdrag att vara entreprenör för ett av Sveriges största infrastrukturprojekt – Etapp Lovön, Förbifart Stockholm. En ny sträckning av E4:an som byggs från Kungens kurva i söder, till Häggvik i norr.

Av vägens 21 kilometer löper drygt 18 kilometer genom tunnel. Som en viktig del av uppdraget har AF Gruppen ansvaret för vattenreningen och vattenflödet i tunneln. För att lyckas i uppdraget letade AF Gruppen efter en partner med rätt expertis och produktutbud inom vätskeanalys och flödesmätning. Därför kontaktade de oss på Paab under 2019.

Utmaning

Att upprätthålla en hög vattenkvalitet i en tunnel är en komplex och krävande uppgift, särskilt med tanke på projektets höga miljöstandarder. AF Gruppen stod här inför utmaningen att säkerställa att vattnet uppfyllde dessa krav. De behövde därför tillförlitlig och exakt analys- och mätutrustning för att kunna göra noggranna mätningar och analyser.

Lösning

AF Gruppen valde att samarbeta med oss på Paab för att övervinna sina utmaningar. Under en fyraårsperiod har vi tillhandahållit kompetens, olika typer av analysutrustning och mätinstrument för att AF Gruppen skulle kunna säkerställa vattnets flöde och kvalitet i tunneln.

Resultat

Tillsammans har vi på Paab och AF Gruppen uppfyllt miljöstandarder, minskat kostnader och förbättrat vattenkvaliteten och vattenflödet i tunneln.