Förbättra säkerheten med rätt kunskap och system

Guide till silosäkerhet: Förbättra säkerheten med rätt kunskap och system

Förbättra din silosäkerhet för att minimera risker vid hantering av fasta material i silor, såsom pulver, granulat eller spannmål. Men med rätt kunskap, säkerhetssystem och tydligare riktlinjer kan potentiellt farliga situationer undvikas och säkerheten förbättras markant.

Läs vidare för att ta del av de vanligaste riskerna och vilka lösningar vi erbjuder för att förbättra säkerheten för din verksamhet.

Kontakta oss för konsultation kring er silosäkerhet

Vanligaste riskerna:

  • Övertryck i silon leder till att silofilter skjuts av från silotoppen eller siloexplosion.
  • Arbete på hög höjd när något på silotoppen behöver kontrolleras.
  • Okontrollerade fyllningar och fel tillvägagångssätt från chaufförer.
  • Silor saknar säkerhetsutrustning.
  • Ofta gamla och slitna anläggningar.
  • Lätt att chaufförer samt personal att koppla förbi säkerhetssystem.
  • Personal och chaufförer förstår inte eller följer inte säkerhetsprocedurer.
  • Det krävs rätt underhåll och att man har koll på alla silokomponenter.

silotopp

Hycontrol Shield Lite 2 – en helhetslösning med riskminimering

För att minimera riskerna krävs en helhetslösning som är enkel och säker att använda även för chaufförer och personal utan omfattande utbildning. Vi erbjuder en sådan lösning i form av nyckelfärdiga silosäkerhetssystem som enkelt kan eftermonteras på de allra flesta silor. Ett exempel på ett sådant system är Hycontrols silosäkerhetsystem Shield Lite 2, som inte bara testar ingående säkerhetskomponenter inför varje fyllning, utan även övervakar alla fyllningar för att säkerställa så inga farliga situationer uppstår. För att möta upp kundens behov av en helhetslösning och säkerställa pålitlig drift så erbjuder vi även installation, service och förebyggande underhåll på din pulversilo.

Viktigaste åtgärderna för att förbättra silosäkerheten

Ett säkerhetssystem är avgörande för att minimera risker vid hantering av pulver i silor. Genom att man funktionstestar säkerhetskomponenter som säkerhetsventil, tryckövervakning, nivåövervakning och automatisk avstängning kan olyckor och incidenter förebyggas. Det är också viktigt att systemet är felsäkert och att underhåll utförs regelbundet för att säkerställa dess funktion.

Rätt kunskap och utbildning är centralt för att minska riskerna vid hantering av pulversilor. När personal och chaufförer är medvetna om både risker och säkerhetsåtgärder vid fyllning av silor kan farliga situationer undvikas. Våra silosäkerhetssystem från Hycontrol är utformade med banbrytande funktioner som exempelvis Ground Level Test, för testning av säkerhetskomponenter och automatisk övervakning i realtid. Dessa system, som SHIELD Lite 2, är nödvändiga för säker hantering av pulver i silor och säkerställer maximal säkerhet och effektivitet.

Läs mer om silosäkerhetssystem  Hycontrol SHIELD Lite Silo Protection System

Brist på tydliga regler och föreskrifter i Sverige

När det gäller regelverk och säkerhetsföreskrifter för drift av pulversilor finns det inga tydliga regler i Sverige. Medvetenheten och regleringen kring silosäkerhet måste öka. Vi på Paab har emellertid lång erfarenhet av silosäkerhet och vet vad som krävs för att säkerställa en säker siloanläggning. Dessutom har vi kunskap om de krav och riktlinjer som finns i andra länder, som har kommit längre med säkerhetsföreskrifterna, inom området.

Vid implementering av silosäkerhetssystem rekommenderar vi även ett serviceavtal med årlig servicekontroll, där vi kan säkerställa att allt fungerar som det ska. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och hjälper våra kunder att följa bästa praxis och standarder för säker drift av pulversilor.

Säkerheten på arbetsplatserna behöver prioriteras

Med ökat fokus på säkerheten på arbetsplatser kommer intresset för silosäkerhet att öka. Vi hoppas att fler företag proaktivt tar tag i säkerhetsfrågor för att undvika olyckor och incidenter på arbetsplatserna. Vi strävar efter att skapa en trygg arbetsmiljö där säkerheten och förebyggande åtgärder prioriteras.

Genom att förstå de vanligaste riskerna och utmaningarna samt tillhandahålla anpassade lösningar och produkter spelar vi en viktig roll i att förbättra silosäkerheten för våra kunder. Med rätt utbildning, förebyggande åtgärder och fokus på säkerhet kan potentiellt farliga situationer undvikas, vilket gynnar både personal och verksamhetens långsiktiga framgång.

Vill du veta mer om hur man förbättrar silosäkerheten och förhindrar siloexplosioner?

I vår guide om silosäkerhet vid mottagning av pneumatiskt transporterat material får du veta allt om hur siloexplosioner uppstår och hur man kan förhindra dem. Du får också lära dig om hur Hycontrols Ground Level Test fungerar och varför siloskador uppstår.

Förbättra din silosäkerhet idag. Kontakta oss för skräddarsydda lösningar och expertrådgivning.

Kontakta oss

Relaterade artiklar kring silosäkerhet

Kontaktperson

Mikael Karlsson
VD, Försäljning Norr/Export
Joakim Nordén
Försäljning Mellan
Marcus Herke
Försäljning Väst
Filip Börjesson
Försäljning Öst
Vakant
Försäljning Syd