Här är ett urval av våra senaste produktnyheter inom mätinstrument! Kontakta oss om du vill ha en offert eller veta mer om våra produkter och tjänster!

PDFM 6.1

PDFM 6.1 är vår portabla Doppler flödesmätare. Den mäter liksom liksom vår stationära modell flödet beröringsfritt från utsidan av de flesta rörmaterial. Tekniken medför enkel installation och idrifttagning utan ingrepp i rörledningen. Dopplertekniken rekommenderas för fyllda rör med vätskor innehållande partiklar eller bubblor med en minsta storlek på 100 micron och större koncentration än 75 ppm.

Sludge Finder 2

Sludge Finder 2 ger tillförlitlig och kontinuerlig nivåmätning av slamnivån. Det tvådelade systemet har utformats speciellt för nivåmätning av slamnivån och arbetar med ultraljud genom en vätska. Sludge Finder 2 är konstruerad för att vara underhållsfri. Sludge Finders Viper-givare är en ultraljudsgivare som är nedsänkt precis under vätskeytan. Ett torkarblad sveper över givarens yta och ser till att den förblir ren. Sludge Finder 2 har dessutom 4-20 mA-utgångar för varje kanal, med en RS485-anslutning(option) som använder Modbus- eller Profibus-kommunikation. Typiska applikationer är bland annat sedimenteringsbassänger, förtjockare och slamlager.

Reflect

Radar nivåmätare. Den 2-trådsmatade radarsensorn REFLECT™ ger noggrann nivå- eller volymövervakning av vätskor och fasta ämnen i de flesta mätapplikationer.

Ultra 4

Ultra 4 är en avancerad styrenhet för nivå-, flödes-, volym- och pumpreglering. Den multifunktionella displayen gör det möjligt att visa trenddiagram på skärmen och få en överblick över hur nivåerna har förändrats över tiden. Utöver Ultra 4:s flödesfunktioner för öppna kanaler erbjuder enheten sofistikerad nivåkontroll, inbyggda volymberäkningar baserade på standardtankformer och avancerade pumpstyrningsfunktioner.

Kontaktperson

Mikael Karlsson
VD, Försäljning Norr/Export
Joakim Nordén
Försäljning Mellan
Marcus Herke
Försäljning Väst
Filip Börjesson
Försäljning Öst
Vakant
Försäljning Syd