Din guide till tillförlitlig vätskeanalys

I den här artikeln får du lär dig mer om vätskeanalys och hur hur får du tillförlitliga resultat vid din analys. Du får också lära dig mer om olika instrument och sensorer för vätskeanalys och vad du ska tänka på när du väljer mätare.

Vad är vätskeanalys

För att kunna bestämma olika vätskors sammansättning och egenskaper använder man sig av metoden. Processen tillämpas för många olika applikationer inom områden som kemi, papper & massa, miljövetenskap, vatten & avlopp och livsmedelsindustrin. Vätskeanalys omfattar olika tekniker och metoder och vilken teknik och metod du ska använda dig av beror på typen av vätska som ska undersökas och analysens syfte. Vid en vätskeanalys får du fram information om vätskans innehåll och dess egenskaper där resultaten sedan kan användas vid beslutsfattande och vidtagande av åtgärder.

Detta kan du mäta med vätskeanalys

Med analysmetoden kan du mäta olika egenskaper och parametrar hos den vätska du vill analysera. Vanliga parametrar som brukar mätas är pH-värde, kemiska sammansättning, optiska egenskaper som turbiditet, absorptions- eller transmissionsförmåga, färg eller ljusstyrka, elektrisk ledningsförmåga, temperatur och viskositet.

Så får du tillförlitliga resultat vid vätskeanalys

Vid vätskeanalys vill du ha tillförlitliga resultat och därför är korrekt provtagning avgörande för att dina resultat ska vara representativa. Nedan listar vi några faktorer som kan vara bara att tänka för att få säkra resultat när du utför analys.

 • Kalibrera och rengör instrument och sensorer regelbundet för att säkerställa exakta resultat.
 • Använd kända standarder och kontrollprover.
 • Välj rätt instrument och sensorer utefter vätskeanalysens syfte.
 • Utför regelbunden kvalitetskontroll för att säkerställa att resultaten av analysen är korrekta.
 • Dokumentera och rapportera för bra spårbarhet och reproducerbarhet av vätskeanalysen.
 • Följ alltid de föreskrifter och rutiner som finns för hantering av vätskor som är giftiga eller på annat sätt farliga.
 • Tänk på att använda skyddsutrustning och se till att arbetsmiljön är säker för alla inblandade.

Olika typer av instrument och sensorer för vätskeanalys

Vi erbjuder instrument och sensorer för mätningar i många olika typer av vätskor. I vårt produktsortiment ingår bland annat sensorer för konduktivitet, pH/Redox, slamhalt och turbiditet, syre, klor, ozon, fluorid, koldioxid samt amonuium och nitrat. Mätsystemen finns i olika utförande för anslutning av upp till 16 mätgivare och innehåller ett brett urval av kommunikationslösningar som till exempel MQTT, Modbus, Profibus, 4G. Produktprogrammet innehåller även provtagare, kylskåp och regnmätare.

Till vårt program för vätskeanalys

Instrument för vätskeanalys - CRIUS 4.0 och turb

Att välja rätt instrument för vätskeanalys

När du ska välja instrument för din analys kan det vara bra att tänka på följande:’

 • Konkretisera dina analysbehov
 • Identifiera vilket instrument och metod som passar för den vätska du ska analysera.
 • Bedöm känsligheten och noggrannheten för din analys. Vissa instrument kan vara mer precisa och ha högre känslighet än andra.
 • Bestäm om instrumentet behöver kunna hantera stora volymer av prover eller utföra analyser kontinuerligt genom en automatisk process.

För att få tillförlitliga mätvärden för din analys är det bra att följa tillverkaren anvisningar. Känner du dig ändå osäker är du varmt välkommen att kontakta oss för konsultation.

Vid vätskeanalys kan det även finnas behov av olika tillbehör för att underlätta analysen. Du hittar alla våra tillbehörsprodukter här!

Vätskeanalys

Hör av dig till oss om du vill ha hjälp

Kontakta oss