pH/Redox

ORPSense

ORPSense-sortimentet av ORP-mätare från Pi använder de allra senaste och bästa ORP-sensorerna som finns tillgängliga i världen idag för att mäta redoxpotentialen online hos vilken vattenlösning som helst. De är platinakulbaserade sensorer med inbyggda referenselektroder som inte använder några reagens, är extremt stabila och har minskat underhåll och minskade kostnader för hela livslängden.

  • CE
Benämning
ORPSense
Användning
  • Avloppsvatten
  • Vatten
Datablad
Varumärken
  • Process Instruments
Beskrivning
Specifikation
Beskrivning

Online ORP-mätare och ORP-kontroller är en av de vanligaste analysatorerna som används idag i vattenrenings- och processanläggningar och ändå orsakar online ORP-mätare ständiga problem för sina operatörer. Vad som behövs är en stabil, pålitlig, online ORP-mätare till en rimlig kostnad. Det är precis vad du får med ORPSense. ORPSense-sensorerna och flödescellerna är tillgängliga med olika kontroller som ger dig samma fantastiska prestanda med olika kommunikations-, display- och kontrollalternativ. 

ORPSense-sensorerna kombineras med instrumenten CRIUS®4.0 eller CRONOS®som ger dig samma fantastiska prestanda med olika kommunikations-, display- och kontrollalternativ. 

Specifikation
Mätområde-1200 - 1200mV
Tryckområde0-7bar
Temperaturområde0-80°C
Kondutivitet>100µS/cm
Vi hjälper dig med service och installation!